MƯA MÙ... Thắng Trường

MƯA MÙ...
Thắng Trường

Mưa từ trong nội mưa ra
Mưa từ trên núi mưa qua suối ngàn
Phong Điền Phú Lộc Phú vang
Nam Đông A lưới ngút ngàn biển Đông
Mưa chi mưa lạ mưa lùng
Bồ - Hương chảy xiết lụt chồng lên nhau
Nhà ngập úng dân cơ cầu
Thiên tai thủy điện nhuộm màu tang thương
Mỗi năm có mấy đoạn trường
Miền Trung gian khổ nhiễu nhương mãi hoài
Có ăn có mặc là may
Thôi đành vậy miệng bằng tay cố làm...


 
 cả