THĂM VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM - Trần Thuận -

THĂM VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM


Sau khi vấn an , thăm thầy Ký, anh Minh tại TP. Cao Lãnh, đoàn theo hướng Hồng Ngự 40km đến Tràm Chim thuộc huyện Tam Nông để tham quan, trải nghiệm sinh cảnh Vườn Quốc Gia Tràm Chim với dt trên 9000 ha ở đây. Sau khi xem đồ họa tổng thể mô hình, xem phim về đặc thù phân bổ hệ thực vật và muôn loài sinh sống ở đây, nhất là các loài chim về cư ngụ và sinh sản trong mùa nước nổi này, đặc biệt có Sếu đầu đỏ là loài chim quý hiếm cũng về đây cư ngụ