THƯ MỜI HỌP MẶT THÁNG 9-2020

THƯ MỜI

Kính mời quý thầy cô và các anh chị HV NLS về họp mặt ăn sáng với Liên Trường TH NLS lúc 8 giờ ngày 13 tháng 9 , tại nhà hàng Đoàn Viên , số 6 Huyền Trân Công Chúa, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Chúc mừng sinh nhật quý thầy cô và anh chị sinh trong tháng 9.
- Tổng kết công tác sửa chữa mái nhà thầy Châu Kim Lang.
- Lên kế hoạch họp mặt trù bị cho ngày họp mặt lần thứ 5 LT THNLS ( ngày 28-29/2020) tại Darlac.
- Đề nghị ban liên lạc các trường đăng ký TIẾT MỤC THI ĐUA VĂN NGHỆ ( mỗi đơn vị 2 tiết mục) và Đăng ký số lượng thành viên tham gia dự họp mặt Liên Trường họp ngày 28-29/11/2020 tại Darlac.
- Trình bày kế hoạch cụ thể đi Dự họp mặt 50 năm NLS Pleiku - 50 năm NLS Darlac + Họp mặt Liên Trường TH NLS.
Rất mong quý thầy cô và anh chị có mặt đầy đủ để buổi họp thêm phần long trọng. Và là sự khích lệ rất lớn cho gia đình NLS.

Trân trọng
TM BLL LT THNLS
TBLL LT THNLS
Trần Thị Tuyết