Ái Hữu NLS
Giao lưu NLS Sai Gòn
Tình thầy trò
Thăm thầy Phước lần 3
Thăm thầy Linh lần cuối
Họp mặt Ái Hữu NLS tại nhà Thầy Trung Hưng
Thành lập hội ái hữu