SỚ TÁO QUÂN LIÊN TRƯỜNG NLS - Nguyễn Văn Bậu -


SỚ TÁO QUÂN
LIÊN TRƯỜNG
TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC
                                                                     Nguyễn Văn Bậu


Khải bẩm Ngọc Hoàng
Thần là Táo quân
Đơn vị Liên trường
Ngành NLS
Thần xin kính chúc
Ngọc thể an khang
Trải đức thế gian
Sinh linh hòa lạc
Kính trình sâu sát
Rõ việc hư nên
Ngọc đế tận tường
Trong năm Kỷ hợi
Các trường hồ hởi
Kết nối yêu thương
Từ bến Sông Hương
Về miền Châu thổ
Thảy cùng cởi mở
Ân nghĩa sư môn
Rất đổi thân thương
Thắm tình huynh đệ
Lặn lội ra Huế
Họp mặt hàng năm
Về tận An Giang
Hội ngày truyền thống
Liên trường cố gắng
Đến vùng Tiền Giang
Hội thi ca xang
Rất ư đình đám
Gom về đông lắm
Bình Thuận, Tây Nguyên
Tháp Chàm, Phú Yên
Tây Ninh, Bảo Lộc
Xa gần nhập cuộc
Chia sẻ yêu thương
Đoàn kết hỗ tương
Kết thành bó đũa
Bởi chung trang lứa
Cùng thập kỷ vàng
Chung một sân trường
Sẻ chia kỷ niệm
Bao năm chịu đựng
Lầm lủi tan đàn
Cuộc sống lụn tàn
Chén cơm lưng đũa
Rồi ngày sáng sủa
Nay buổi hợp đoàn
Không khí huy hoàng
Tâm tình khắng khít
xxx
Kỳ họp thứ nhất
Ở đất Sài Gòn
Lần hai cũng vậy
Huy động nhiều vùng
Cà Mau ra Huế
Lần ba Mũi Né
Cũng khá chỉnh chu
Lần bốn Mỹ Tho
Đông vui hoành tráng
Liên trường cáng đáng
Làm toa đầu tàu
Kết dính trước sau
Một vườn hoa đẹp
Cùng nhau viết tiếp
Hành Khúc Áo nâu
Gìn giữ sắc màu
Nông trang, vườn trái
Để quê nhà mãi
Cường thịnh mạnh giàu
Nào kể công lao
Báo tin, điều phối
Vận động, thúc hối
Gắn kết vùng miền
Gom về Đoàn Viên
Huyền Trân - Số Sáu
Cùng nhau bàn thảo
Thống nhất chương trình
Mái ấm gia đình
Làng Nông Lâm Súc
Cô thầy giúp sức
Cố vấn chỉ đường
Khó nhọc chẳng sờn
Đả thông nhất mực
Rõ ràng, minh bạch
Tranh thủ đồng lòng
Mấy lời trần tình
Xin trên duyệt xét
Dám đâu bóc phét
Phạm thượng khi quân
Kính cẩn tường trình
Ngọc Hoàng ngự lãm ./.

HỌP MẶT LIÊN TRƯỜNG LẦN I TẠI KHÁCH SẠN THANH ĐA - SÀI GÒNHỌP MẶT LIÊN TRƯỜNG LẦN II - TẠI NHÀ HÀNG HOA HỒNG SÀI GÒN


HỌP MẶT LIÊN TRƯỜNG LẦN THỨ III TẠI BÌNH THUẬNBỐN ĐƠN VỊ ĐĂNG CAI HỌP MẶT LIÊN TRƯỜNG LẦN IV - TẠI TIỀN GIANG.

+
NLS Cái Bè

NLS Bến Tranh

        
NLS Định Tường - Bến Tre

                NLS Định Tường - Bến Tre