Phương Hướng Hoạt Động của BLL Liên Trường

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

CỦA BAN LIÊN LẠC

LIÊN TRƯỜNGTRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC


Điều đầu tiên chúng ta phải hướng tới là tập trung vào việc xây dựng Điều lệ hoạt động của Ban Liên Lạc Liên trường trung học NLS với sự đồng thuận cao của BLL các trường. Đây xem như Kim Chỉ Nam cho mọi hoạt động về sau của Ban Liên Lạc Liên trường.

Ngoài ra, do là một tổ chức mới hình thành nên việc xây dựng một nề nếp sinh hoạt ban đầu rất cần thiết. Trên tinh thần đó, chúng ta tập trung vào các mặt hoạt động cụ thể như sau:

I/Cơ Cấu Tổ chức

Qua bầu chọn ngày 14/8/2016 và ngày 23/10/2016 chúng ta đã hình thành tổ chức Liên Trường Trung Học Nông Lâm Súc như sau:

1/- Ban Cố Vấn: (3 vị)

1.Thầy Nguyễn Tấn Phúc (CHT* NLS Định Tường, CGH NLS Cần Thơ)

2. Cô Võ Thị Vân (CGS** NLS Bảo Lộc - CGV NLS Bình Dương)

3. Thầy Nguyễn Văn Tuyến (CTGC*** NLS Bình Dương)

2/- Ban Liên Lạc Liên trường: (9 vị)

 

 1. Thầy Nguyễn Tông LộcTrưởng Ban Liên Lạc
 2. Nguyễn Hữu Trí Phó Ban Liên Lạc thường trực
 3. Ngô Tấn Bình Phó Ban Liên Lạc phụ trách Khu vực Tây Nguyên
 4. Trần Thị Tuyết Phó Ban Liên Lạc, kiêm Thủ Quỹ - QL trang mang Liên Trường
 5. Lương Đình Đức Phó Ban Liên Lạc phụ trách khu vực Tây Nguyên
 6. Trần Thị Bạch Mai Phó Ban Liên Lạc phụ trách khu vực Miền Tây NBộ
 7. Phùng Thị Ngọc Mai Phó Ban Liên Lạc phụ trách thông tin
 8. Nguyễn Thị Bích Liên Phó Ban Liên Lạc phụ trách thông tin
 9. Trần Anh Phó Ban Liên Lạc kiêm Kế Toán

 

3/-Các Ủy viên thường trực: (17 vị)

1. Thầy Nguyễn Trung Quân(CHT NLS Pleiku)

2. Thầy Ngô Xuân Biên (CHT NLS Pleiku)

3. Thầy Trần Văn Lâu (CHT NLS Darlac)

4. Thầy Bùi Châu Dương (CHT NLS Gia Định)

5. Thầy Trần Thuận (CGS NLS Huế)

6. Cô Đỗ Thị Xinh (CGS NLS Cần Thơ)

7. Trần Thiên (CHV**** NLS Huế)

8. Trương Quang Hải (CHV NLS Bình Thuận)

9. Thầy Trần Quang Quới ( CHT Trung học Kiểu Mẫu NLS An Lạc )

10. Thầy Nguyễn Đăng Diễn ( CHT Bình Thuận)

11. Thầy Trần Văn Lộ ( CGC NLS Định Tường - GV NLS Bình Dương)

12. Thầy Nguyễn Văn Vinh ( CGV NLS Định Tường)

13. Nguyễn Sỹ Huy ( NLS Huế)

14. Nguyễn Văn Thanh ( NLS Cái Bè)

15. Nguyễn Vinh Hùng ( NLS Kontum)

16. Nguyễn Văn Dũng ( NLS Kontum)

17. Trần Sung ( NLS Tân Hiệp - Gia Định)

*CHT : cựu hiệu trưởng

**CGS : cựu giáo sư

***CTGC : cựu tổng giám canh

****CHV : cựu học viên

II/ Tiêu chí hoạt động.

1- Ban Liên Lạc Liên trườngNLS là tổ chức mang tính chất tham gia tự nguyện và hoạt động phi lợi nhuận.

2- Nhiệm vụ trọng tâm của BLLLT là tổ chức sinh hoạt các Thầy Cô và các cựu học viên đã từng dạy và học dưới mái trường NLS nhằm chia sẻ yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Không bất kỳ ai được phép mang chính trị, quân sự, tôn giáo vào sinh hoạt này cùng với các hành vi bè phái gây mất đoàn kết nội bộ. Người nào vi phạm sẽ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

III/Nhiệm Vụ - Chức Năng của BLLLT.

1- Tổ chức họp mặt định kỳ toàn thể cựu giáo sư và học viên Liên trường trung học NLS được thường xuyên.

2- Tổ chức họp mặt các thành viên của Ban Cố vấn,Ban Liên lạc Liên trường theo một định kỳ riêng biệt và linh hoạt.

3- Phải tạo được mối quan hệ chặt chẽ, thân tình giữa BLLLT với BLL các trường trên cơ sở công bằng, dân chủ và thông hiểu nhau.

4- Thực hiện quản lý tài chính một cách công khai, minh bạch và thường xuyên.

5- Mọi thông tin chính thức được truyền tải một cách cẩn trọng có trách nhiệm.

6- Hỗ trợ kịp thời những trường hợp khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo của Thầy Cô, bạn hữu (nếu có).

7- Thể hiện tinh thần Tôn sư trọng đạo qua các ngày hội lớn 20 tháng 11 hoặc ngày kỷ niệm khác.

IV/ Biện pháp thực hiện.

1/ Về tổ chức họp mặt Liên trường trung học NLS.

1.1- Thời gian tổ chức giữa 2 kỳ họp là 1 năm, chọn chủ nhật tuần lễ thứ 2 của tháng 12 hằng năm làm gốc.

1.2- Hình thức tổ chức:

a/ Chung vai sát cánh :

Trước kỳ họp mặt chính thức 3 tháng. BLLLT sẽ có buổi họp trù bị với các trường nhằm biểu quyết thời gian, địa điểm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; thống nhất nội dung chương trình họp.Từng đơn vị sẽ báo danh sách những người tham dự buổi họp mặt Liên trường NLS cho BLLLT để tiện việc thu xếp nơi ăn, nghỉ trong thời gian dự họp.

b/ Mô hình đăng cai luân phiên:

Đây là hình thức tổ chức có nhiều ưu điểm nhất mà một số đơn vị trường đã từng làm được và rất thành công dưới dạng sinh hoạt trường trong ngày truyền thống hàng năm.

Một khi hội đủ điều kiện, BLL trường có thể đăng cai tổ chức họp mặt tại địa phương mình chọn với sự góp sức của BLLLT nếu có yêu cầu.

Trong quá trình đăng cai, ta chọn cùng lúc 2 đơn vị,1 đăng ký kế tiếp và1 dự phòng. Trường hợp bất khả kháng, đơn vị kế tiếp không thể tổ chức được thì báo trước về cho BLLLT ít nhất là 3 tháng để Ban kịp điều động sang đơn vị dự phòng, đảm bảo các kỳ họp toàn quốc được xuyên suốt, không gián đoạn.

Một khi đã được chọn, đơn vị đăng cai hoàn toàn có quyền quyết định thời gian và địa điểm phù hợp hoàn cảnh đơn vị mình. Đơn vị đăng cai sẽ kết hợp với BLLLT để thống nhất nội dung phiên họp quan trọng này.

1.3- Nội dung kỳ họp Liên trường trung học NLS:

- Thể hiện được các mặt hoạt động của BLL các trường qua Báo cáo nhanh kết hợp kỹ thuật hình chiếu (slide).

- Nêu lên các trường hợp khó khăn đặc biệt (nếu có) để BLLLT tìm biện pháp hỗ trợ bằng hình thức nào đó.

- Báo cáo tài chính định kỳ và kết hợp vận động xây dựng quỹ.

- Tạo được sự gắn kết giữa các đơn vị qua trao đổi kinh nghiệm sinh hoạt, giao lưu văn nghệ, các bữa ăn thân mật..v.v…

- Tặng quà lưu niệm cho Thầy Cô và đại diện các Đoàn trường tham dự.

- Thành quả Đại hội sẽ được BLLLT chuyển đến trang mạng các trường và lưu lại trên trang web của mình.

- Thành phần tham dự: Tất cả các Thầy Cô, học viên cùng thân quyến bằng hữu đã từng dạy và học dưới mái trường NLS và các Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước.

2/ Về phiên họp các thành viên BAN LIÊN LẠC LIÊN TRƯỜNG.

Ngoài việc tổ chức họp mặt cho toàn thể Thầy Cô và cựu học viên theo định kỳ mỗi năm /1 lần, Các thành viên của Ban Cố Vấn, BLLLT còn có các cuộc họp định kỳ 6 tháng /1 lần để chia sẻ thông tin và tạo điều kiện gắn bó, đoàn kết và tương thân.

Những phiên họp bất thường sẽ được báo trước chậm nhất 7 ngày.

3/ Về quan hệ với BLL các trường.

3.1/ BLLLT luôn cử đại diện về dự họp truyền thống của các đơn vị trường, tạo tình tương thân tương ái giữa Thầy trò và tình đồng môn.

3.2/ Không ngừng học hỏi, chia sẻ về kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt lẫn nhau.

3.3/ Khuyến khích các trường "Nối vòng tay lớn” với các trường bạn khu vực lân cận.

3.4/ Phổ biến Lịch họp truyền thống của các trường NLS đến từng đơn vị trường tạo điều kiện cho mối giao lưu bền chặt, thông hiểu lẫn nhau.

4/ Về Tài chính .

4.1/ Xây dựng Quỹ BLLLT là công việc quan trọng và cần thiết để duy trì hoạt động và phát triển. Thời gian đầu chúng ta gầy dựng quỹ qua hình thức đóng góp tự nguyện từ Thầy Cô, học viên có điều kiện và các Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước. Chúng ta có thể học tập kinh nghiệm về việc này từ các đoàn thể khác để ngày càng hoàn thiện hơn.

4.2/ Mọi sinh hoạt ăn, nghỉ trong các kỳ họp mặt định kỳ, tất cả các thành viên đều tự túc và bình đẳng. Quỹ tài chính sẽ được báo cáo ngay sau mỗi kỳ sinh hoạt.

4.3/ Các hạng mục chi từ Quỹ vận động Mạnh Thường Quân sẽ được duyệt xét cụ thể và do Trưởng ban Liên trường quyết định nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch.

4.4/ Tài chinh được quản lý qua Tài khoản Ngân hàng, có cơ chế kiểm tra chặt chẽ trong việc thu chi thật rõ ràng.

Tài khoản được đăng ký tại Ngân hàng TECHCOMBANK

Chi nhánh Lãnh Binh Thăng, Quận 11, TP. HCM

Số TK: 190 305 640 930 14

Chủ tài khoản: Trần Thị Tuyết ( Thủ Quỹ)

Người được thông báo số dư tài khoản của quỹ là Thầy Nguyễn Tông Lộc.

( Trưởng Ban Liên Lạc Liên trường)

5/ Vấn đề phân nhiệm.

Để tiện cho việc điều hành chung, trước mắt BLLLT có phân nhiệm cho từng thành viên với các chức trách cụ thể như sau:

 1. Trưởng Ban: Thầy Nguyễn Tông Lộc, điều hành chung
 2. Phó Ban thường trực: Nguyễn Hữu Trí, Thư ký tổng hợp dữ liệu.
 3. Phó Ban: Ngô Tấn Bình, Thư ký, phụ trách ngoại vụ
 4. Phó Ban: Trần Thị Tuyết, kiêm Thủ quỹ, quản lý trang mạng liên trường
 5. Phó Ban: Trần Anh, Kiêm Kế Toán
 6. Phó Ban: Lương Đình Đức, phụ trách các trường khu vực Tây nguyên
 7. Phó Ban: Trần Thị Bạch Mai, phụ trách các trường miền Tây Nam bộ
 8. Phó Ban: Phùng Thị Ngọc Mai, Kiêm Thư ký
 9. Phó Ban : Nguyễn Thị Bích Liên, kiêm thư ký

Ngoài ra, BLLLT có thể đề nghị bổ sung các nhân tố mới có năng lực, nhiệt tình vào cơ cấu tổ chức hiện tại nhằm nâng cao khả năng điều hành công việc.

Chúng tôi có lời mời BLL các trường tham gia vào Ủy viên của BLLLT để cùng chung vai sát cánh trong sứ mệnh chung.

6/ Vấn đề Thông tin và thành lập trang mạng.

6.1/-Mọi thông tin chính thức đều thông qua trang web riêng của BLLLT.

6.2/-Tên trang web của BLLLT THNLS: www.lientruong-thnls.com

6.3/-Quản lý trang mạng: - Nguyễn Tông Lộc ( TBLL)

- Trần Thị Tuyết ( PBLL)

7/ Công việc hỗ trợ.

BLLLT sẽ là cầu nối vận động kế hoạch hỗ trợ những trường hợp khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo của mọi thành viên (nếu có) trên tinh thần "lá lành đùm lá rách”.

8/ Tinh thần Tôn sư trọng đạo.

Ngoài những ngày lễ hội vinh danh, tri ân Thầy Cô, BLLLT sẽ theo dõi và gửi lời chúc mừng sinh nhật đến tất cả quí Thầy Cô dưới nhiều hình thức. Khi có điều kiện, hằng năm chúng ta tổ chức mừng thọ cho các vị ở vào ngưỡng tuổi 70, 75, 80. 85. 90,….

V/Khen thưởng:

Cá nhân, đơn vị có thành tích nổi bật trong những hoạt động tương thân tương ái hoặc hoàn thành xuất sắc chức trách của mình đều nhận được phần thưởng xứng đáng từ Ban Liên Lạc Liên trường.

TPHCM, ngày 23 tháng 10 năm 2016

TRƯỞNG BAN LIÊN LẠC LIÊN TRƯỜNG

NGUYỄN TÔNG LỘC