NLS Đà Lạt

II/ QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC ĐÀ LẠT.

Thuộc Thị xã Đà Lạt, Trường trung học NLS Đà Lạt được thành lập từ năm 1971 do Nghị định số 2488-GD/KHPC/ND Bộ Văn Hóa Giáo dục và Thanh Niên. Với sự yểm trợ của Hội Phụ huynh học sinh, Trường được khánh thành 2 phòng ốc khang trang vào khoảng tháng 12 năm 1971.

Đến niên khóa 1973-74 Trường hiện có 2 lớp gồm lớp 8 và lớp 9 khoảng 88 học sinh.

Sau gần 3 năm hoạt động Trường đã đạt được nhiều thành quả trên các lãnh vực văn hóa, xã hội, thể thao..bên cạnh sự yểm trợ đóng góp tích cực của Hội Phụ huynh học sinh, chính quyền địa phương, Sở Học Chánh,quí vị ân nhân, thân hào nhân sĩ…

-Ông Út : Bào đệ Đức Ông Đại diện Tổ Đình.

-Cô Năm, Dượng Năm (em Đức Thầy).

-Ông Huỳnh Trung Hiếu, công chức

-Ông Lê Văn Hy, công chức

-Ông Nguyễn Chi Diệp, công chức.

-Ông Lý Văn Đắc, công chức.

-Ông Lê Văn Mỹ, Hội trưởng Hội PHHS Hòa Hảo.

-Ông Lê Công Sở, công chức.