NLS Cái Bè
I/ BAN LIÊN LẠC NÔNG LÂM SÚC CÁI BÈ:


Nguyễn Hữu Trí - Ái hữu NLS, Trần Thị Tuyết - NLS Định Tường, Thầy Nguyễn Trung Quân - NLS An Giang, Phùng Thị Ngọc Mai - NLS Cái Bè.


Thầy Nguyễn Hữu Phúc CHT NLS Cái Bè - số 2
1. Phùng Ngọc Mai ( TBLL ) - số 4
2. Nguyễn Văn Thanh ( PBLL)- số 3

  II/ QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC CÁI BÈ.

     Trường Trung học NLS Cái Bè được chính thức thành lập năm 1970 do Nghị định số 07 GD/PC/ND ngày 2/1/1970 Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên , phát triển từ trường Tiểu học Cộng Đồng Cái Bè, Định Tường. Với diện tích khoảng 3,5 mẫu, Trường tọa lạc cạnh Hương lộ 12, cách Quận lỵ Cái Bè 1,5 km về hướng Tây Bắc.

     Đến niên khóa 1973-74, Trường có 5 lớp gồm 2 lớp 8, 2 lớp 9 và 1 lớp 10 gồm khoảng 237 học sinh với một Ban Điều hành và 10 Giáo sư.

     Trường hiện có 4 chi đoàn Nông gia Tương Lai lấy tên là Cái Bè, Lúa Nâu, Lá Hạ và Lúa Việt qui tụ khoảng 89 đoàn viên Nông Gia Tương lai Việt Nam.

      Sau gần 5 năm hoạt động Trường đã đạt nhiều thành quả trên các lãnh vực văn hóa, xã hội, thể thao , văn nghệ…bên cạnh sự yểm trợ đóng góp tích cực của chính quyền, Sở Học Chánh địa phương, quí vị Phụ huynh học sinh, ân nhân, thân hào văn sĩ….