NLS Gò Công

II/ QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC GÒ CÔNG.

Trường được thành lập vào năm 1973 do Nghị định số 04-GD/KHPC/PC/ND Bộ VHGDTN. Với diện tích gần 3 mẫu Trường tọa lạc cạnh đường Gò Công Tân Thành cách Tỉnh lỵ Gò Công khoảng 0,5 km.

Đến nay Trường có 4 lớp (cấp 8 và cấp 9) khoảng 211 học sinh với 22 đoàn viên Nông Gia Tương Lai VN.

Sau gần 2 năm hoạt động Trường THNLS Gò Công đã phát triển trên các lãnh vực văn hóa, xã hội, thể thao…bên cạnh sự yểm trợ đóng góp của chính quyền địa phương, Sở Học Chánh, quí vị Hội phụ huynh học sinh, ân nhân, thân hào nhân sĩ…nhất là:

-Ông Lê Thiện Tùng, công chức.

-Ông Nguyễn Ngọc Sinh, Ty Thủy Nông.

-Ông Võ Văn Hóa, công chức.

-Ông Lê Minh Thông, công chức.

-Ông Trần Phụ Kiểu,  phòng Văn hóa Xã hội..

-Tổ chức Học đường bảo vệ an ninh trường lớp.

 

-Tham gia các công tác xã hội cứu trợ.

Những thành quả trên do công lao của trường, của học sinh bên cạnh sự yểm trợ đóng góp tích cực của chính quyền địa phương, Sở Học Chánh, Hội phụ huynh học sinh, quí vị ân nhân, thân hào nhân sĩ…