NLS Cai Lậy

II/ QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC CAI LẬY(ĐỊNH TƯỜNG).

Trường được thành lập vào đầu năm 1973 do Nghị định số 4-GD/KHPC/PC/ND ngày 3/1/1973 , tọa lạc tại xã Thanh Hòa, quận Cai Lậy, Định Tường.

Đến nay Trường có 4 lớp (cấp 8 và 9) khoảng 162 học sinh, 4 phòng học và khu nông trại gồm 1 nhà kho, khu canh tác rau cải, hoa màu phụ..

Trường hiện có 3 chi đoàn Nông Gia Tương Lai lấy tên là Cai Lậy I, II và Đồng Tháp qui tụ khoảng 75 Đoàn viên Nông Gia Tương Lai VN.

Sau gần 2 năm hoạt động, Trường THNLS Cai Lậy đã đạt được nhiều thành quả trên các lãnh vực văn hóa, xã hội, thể thao…do công lao của Trường, của học sinh bên cạnh sự yểm trợ đóng góp tích cực của chính quyền địa phương, Sở Học Chánh, quí vị phụ huynh học sinh , quí vị ân nhân, thân hào nhân sĩ…nhất là:

Ông Huỳnh Văn Nhơn.

-Ông Nguyễn Văn Trọng.

Ông Nguyễn Văn A.

-Ông Nguyễn Văn Ngâu.

-Ông Lâm Vân.

Cùng quí vị trong Ban Trị sự Hội Phụ huynh học sinh THNLS Cai Lậy đã giúp đõ tích cực trên mọi phương diện về vật chất cũng như tinh thần cho ngành giáo dục Nông Nghiệp tại Quận cai Lậy, tỉnh Định Tường.