NLS Vĩnh Bình (Trà Vinh)
I. BAN LIÊN LẠC NLS VĨNH BÌNH ( TRÀ VINH):Thầy Phạm Túc Vệ cố vấn

Thầy Thân Đẳng cố vấn

1. Châu Ninh (TBLL )-K1

2. Nguyễn Văn Tuấn( PBLL )-K1

3. Đỗ Thị Trúc Giang ( PBLL) - K2

4Liêu Thanh Nhã ( PBLL) - K3

4. Sơn Ngọc Thu (PBLL) - K4
 

II/ QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC VĨNH BÌNH.

    Trường Trung học NLS Vĩnh Bình được thành lập vào năm 1970 do Nghị định số 1432-GD/KHPC/PC/ND ngày 28/7/1971 Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên, hiện tọa lạc cạnh Tỉnh lộ Vĩnh Long, Vĩnh Bình cách Tỉnh lỵ Vĩnh Bình khoảng 5 km.

    Trường có một cơ sở giảng huấn gồm:

-4 phòng học.

-2 phòng Thí nghiệm.

-1 Khu nông trại gồm Nông xưởng, Khu canh tác hoa màu phụ, cây ăn trái, lúa, vườn ương, ao nuôi cá, chuồng trại chăn nuôi gia súc.

    Đến niên khóa 1973-74 Trường có 4 lớp (từ cấp 8 đến cấp 11), 170 học sinh.

    Sau gần 5 năm hoạt động Trường THNLS Vĩnh Bình đã đạt nhiều thành quả trên các lãnh vực văn hóa, xã hội, văn nghệ, thể thao…bên cạnh sự yểm trợ tích cực của chính quyền địa phương, Sở Học Chánh, quí vị phụ huynh học sinh, ân nhân, thân hào nhân sĩ…