NLS Quảng Ngãi
I/ BAN LIÊN LẠC NLS QUẢNG NGÃI

1. Lê Trung ( BLL )
2. Lê Văn Hùng ( BLL)

 


Anh Lê Trung
                                           Anh Lê Văn Hùng

  II/ QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC QUẢNG NGÃI.

Trước đây vào khoảng năm 1966 Trường hoạt động dưới danh xưng là Trung Tâm Canh Mục Sắc Tộc Quảng Ngãi thuộc Bộ canh Nông. Đến năm 1969 Trung Tâm CMST Quảng Ngãi được chuyển qua trực thuộc Nha Học vụ NLS, Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên. Đến năm 1972 Trung Tâm được cải danh là Trường Trung học NLS Quảng Ngãi do Nghị định số 1266-GD/KHPC/ND ngày 20/11/1972 Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên.

Với diện tích rộng trên 2,5 mẫu Trường tọa lạc cạnh sông Trà Khúc về phía Bắc, thuộc xã Sơn Long, quận Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

Đến nay Trường có 5 lớp ( 8,9 và 10) gồm 260 học sinh với cơ sở giảng huấn gồm 5 phòng học, và khu nông trại gồm nhà kho, khu canh tác rau cải, khoai, bắp, khu trồng cây đa niên…

Với tinh thần vươn dậy của người dân nơi đất cày lên sỏi đá, Trường THNLS Quảng Ngãi đã phát triển nhanh chóng với các thành quả trên các lãnh vực văn hóa, xã hội, văn nghệ, thể thao ..do công lao của Trường, của học sinh bên cạnh sự yểm trợ đóng góp tích cực của Hội phụ huynh học sinh , chính quyền địa phương, Sở Học Chánh, quí vị ân nhân, thân hào nhân sĩ….