NLS An Mỹ (BÌNH DƯƠNG)

I/ BAN LIÊN LẠC CỦA TRƯỜNG NLS AN MỸ - BÌNH DƯƠNG


II/ QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC AN MỸ (BÌNH DƯƠNG).

      Trường được chính thức thành lập năm 1973 do Nghị  định số 4-GD/KHPC/ND Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên tại xã An Mỹ, Tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên Trường đã bắt đầu hoạt động từ niên khóa 1971-72 dưới danh xưng là Trường Trung học NLS Bình Dương, chi nhánh An Mỹ trên một khu đất rộng khoảng 10 mẫu.

     Trường hiện có 6 lớp (cấp 8, cấp 9 và cấp 10) gồm khoảng 226 học sinh với một cơ sở giáo huấn và khu nông trại để học sinh có phương tiện canh tác, chăn nuôi gia súc.

    Chi đoàn Nông Gia Tương Lai Sóc Nâu tại Trường đã qui tụ khoảng 23 Đoàn viên Nông Gia Tương Lai VN.

    Sau gần 4 năm hoạt động Trường THNLS An Mỹ đã  trưởng thành và phát triển nhanh chóng với thành quả trên các lãnh vực văn hóa, xã hội, thể thao.. nhất là tổ chức lạc quyên sâu rộng để cứu trợ các học sinh chiến nạn.

     Thành quả trên do công lao của Trường, của học sinh NLS bên cạnh sự yểm trợ đóng góp của chính quyền địa phương, quí vị phụ huynh học sinh, quí vị ân nhân,thân hào nhân sĩ..đặc biệt là Luật sư Trần Văn Trai, Ông Trần Văn Rực đã giúp đỡ tích cực cho ngành giáo dục tại Tỉnh Bình Dương.