NLS Tuyên Đức

II/ QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC TUYÊN ĐỨC.

Do Nghị định số 3266-GD/KHPC/ND ngày 20/11/1972 cãi biên Trung Tâm Canh Mục Sắc Tộc Tuyên Đức thành Trường Trung học NLS Tuyên Đức, thuộc quận Đức Trọng trên cây số 270 cạnh quốc lộ 20, cách Thị xã Đà Lạt30 km về hướng Nam với diện tích khoảng 4 mẫu.

Trước đây Trường đã khai giảng khóa đầu tiên 1970-71 váo ngày 15/8/1970. Đến nay Trường đã có 2 lớp 8 và 9 gồm khoảng 62 học sinh> Hội PHHS đã được thành lập và hoạt động vào niên khóa 1971-72.

Kể từ ngày thành lập Trường đã phát triển nhanh chóng với những thành quả trên các lãnh vực văn hóa, xã hội, thể thao…nhất là:

-Tham dự lễ ra mắt Hiệu Đoàn cấp Tỉnhva2 Thị xã 1972.Trong dịp này Trường NLS Tuyên Đức và NLS Đà Lạt đã tổ chức Trại Đoàn Kết với nhiều bộ môn thi đua văn nghệ, thể thao.

-Mở lớp huấn luyện căn bản Việt Võ Đạo tại Trường năm 1973.

-Tổ chức Lễ phát thưởng cuối niên khóa 1972-73.

-Hạng Nhì bộ môn bóng chuyền toàn quận.

-Ra mắt lực lượng Bảo Vệ Học Đường tổ chức tại quận Đức Trọng.

Thành quả trên do công lao của Trường, của học sinh bên cạnh sự yểm trợ đóng góp tích cực của chính quyền địa phương, Sở Học chánh, quí vị PHHS, ân nhân, thân hào nhân sĩ…đặc biệt là:

-Ông Thị trưởng.

-Ông Phạm Văn Vực.

-Ông Lê Tấn Sáu.

-Ông Lê Văn Ứng.

-Ông Hà Văn Lộc.

- Ông Nguyễn Viết Thư

-Ông Nguyễn Ngọc Quý.

-Cùng các vị Giám đốc hãng cưa Tùng Nghĩa, đồn điền Thanh Thanh…