NLS Hà Tiên

II/ QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC HÀ TIÊN.

Trường Trung học NLS Hà Tiên thuộc phạm vi Quận Lỵ  Hà Tiên cách Tỉnh lỵ Kiên Giang khoảng 90 km.

Khởi đầu từ Trường Tiểu học Cộng Đồng Hà Tiên (1969-70)

Đến niên khóa 1973-74 Trường có 2 lớp gồm 1 lớp 8 và 1 lớp 9 khoảng 35 học sinh. Hiện nay Trường có một khu đất ở Thạch Động do Ủy Ban Hành Chánh xã cấp rộng khoảng 3 mẫu nằm về hướng Bắc quận lỵ Hà Tiên khoảng 3 km. Vị trí nơi đây rất thuận tiện cho việc xây cất và phát triển cơ sở giáo dục Nông Nghiệp.

Sau gần 5 năm hoạt động Trường THNLS Hà Tiên đã phát triển với thành quả trên các lãnh vực văn hóa, xã hội, thể thao…bên cạnh sự yểm trợ đóng góp tích cực của choinh1 quyền địa phương, Sở Học Chánh, Hội Phụ huynh học sinh, quí vị ân nhân, thân hào nhân sĩ….

- Ông Võ Văn Hóa, công chức.  

- Ông Lê Minh Thông, công chức.

- Ông Trần Phụ Kiểu,  phòng Văn hóa Xã hội..

- Tổ chức Học đường bảo vệ an ninh trường lớp.  

- Tham gia các công tác xã hội cứu trợ.

Những thành quả trên do công lao của trường, của học sinh bên cạnh sự yểm trợ đóng góp tích cực của chính quyền địa phương, Sở Học Chánh, Hội phụ huynh học sinh, quí vị ân nhân, thân hào nhân sĩ…