NLS An-Hòa-Hưng (BIÊN HÒA)

II/ QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC AN HÒA HƯNG (BIÊN HÒA).

Trường Trung học NLS An Hòa Hưng được thành lập từ niên khóa 1072-73 do Nghị định số 04-GD/KHPC/ND ngày 3/1/1973 Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên. Với diện tích tổng thể khoảng 2 mẫu, Trường thuộc xã An Hòa Hưng (Biên Hòa) cạnh Quốc lộ Sài Gòn – Vũng Tàu.

Đến niên khóa 1973-74, Trường có 14 Giáo sư, 2 lớp: 1 lớp 8 và 1 lớp 9 khoảng 100 học sinh. Trường hiện có khoảng 80 đoàn viên Nông Gia tương Lai VN , đã thực hiện được nhiều dự án về trồng tỉa và chăn nuôi đáng kể.

Sau gần 2 niên khóa Trường THNLS An Hòa Hưng đã nhanh chóng phát triển với các thành quả trên các lãnh vực: văn hóa, xã hội, thể thao…nhất là:

-Đạt được 3 huy chương đồng về các môn Điền kinh trong kỳ Đại Hội Văn nghệ và Thể thao cấp Tỉnh 1974 mặc dù các em học sinh còn nhỏ tuổi.

-Hưởng ứng chiến dịch " Mái Trường xanh” đã cấp phát gần 1.000 cây giống đủ loại cho các Trường trong Tỉnh.

-Tổ chức Học đường bảo vệ an ninh trường lớp.

-Tham gia các công tác xã hội cứu trợ.

Những thành quả trên do công lao của trường, của học sinh bên cạnh sự yểm trợ đóng góp tích cực của chính quyền địa phương, Sở Học Chánh, Hội phụ huynh học sinh, quí vị ân nhân, thân hào nhân sĩ…