NLS Long Khánh

II/ QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC LONG KHÁNH.

Trường Trung học NLS Long Khánh được thành lập từ niên khóa 1972-73 do Nghị định số 04-GD/KHPC/ND ngày 3/1/1973 Bộ VHGDTN nhằm thỏa mãn ước vọng của dân chúng địa phương trong việc biến cải Trường Trung học Bán công Xuân Lộc thành trường THNLS Long Khánh. Trường thuộc Thị xã Xuân Lộc nằm cạnh Quốc lộ 1 từ Sài Gòn ra các tỉnh miền Trung.

Đến niên khóa 1973-74 Trường có 4 lớp (cấp 8 và 9) với 143 học sinh. Trường hiện có 2 chi đoàn Nông Gia Tương Lai lấy tên là Long Khánh và Trí Lực qui tụ khoảng 69 đoàn viên NGTLVN.

Sau gần 3 năm hoạt động Trường đã đạt được nhiều thành quả trên các lãnh vực văn hóa, xã hội, thể thao…bên cạnh sự yểm trợ đóng góp tích cực của Hội Đồng Tỉnh, chính quyền địa phương, quí vị phụ huynh học sinh, ân nhân, thân hào nhân sĩ…

- Ông Phạm Tấn Sâm.

- Ông Nguyễn Văn Nhiều.

- Ông Nguyễn Văn Đồng.

- Ông Trần Văn Miên.

- Ông Lý Trung Thành.