NLS Tân Hiệp - Gia Định
I/ Ban liên lạc NLS Tân Hiệp - Gia Định

Thầy cố vấn : Bùi Châu Dương
1. Trần Sung ( TBLL)
2. Nguyễn Quốc Toan ( PBLL)

II/ QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC TÂN HIỆP – GIA ĐỊNH.

Trường Trung học NLS Tân Hiệp, Gia Định được thành lập năm 1972, thuộc Quận Hóc Môn, Tỉnh Gia Định.

Đến niên khóa 1973-74, Trường có 4 lớp (2 lớp 8 và 2 lớp 9) khoảng 200 học sinh với một Nông trại canh tác các loại hoa màu.

Trường có 2 chi đoàn Nông Gia Tương Lai lấy tên là Nguồn Sáng I và II qui tụ khoảng 50 đoàn viên Nông Gia Tương Lai VN đã tham dự Đại hội Nông Gia Tương Lai tại Phước Tuy năm 1973. Ngoài ra Trường đã tham dự trại Đoàn Kết với học sinh toàn xã Tân Hiệp vào kỳ Giáng sinh năm 1972.

Sau 2 niên khóa hoạt động Trường THNLS Tân Hiệp đã đạt nhiều thành quả trên các lãnh vực văn hóa, xã hội, thể thao…do công lao của Trường, của học sinh bên cạnh sự đóng góp tích cực của chính quyền địa phương, Sở Học Chánh, phụ huynh học sinh, quí vị ân nhân, thân hào nhân sĩ…