NLS Huế
I/ BAN LIÊN LẠC TRƯỜNG NLS HUẾ:

Ban Tham Vấn:
 • Thầy Lê Ngọc Phái
 • Thầy Nguyễn Thạch.
 • Thầy Hồ Văn Côi.
 • Thầy Nguyễn Quang Lượng.
 • Thầy Nguyễn Hữu Yên.
 • Cô Tôn Nữ Diệu Thanh.

Ban Liên Lạc:

 • Nguyễn Thiên ( TBLL)
 • Trương Lê Hữu Nam ( PBLL)
 • Nguyễn Sỹ Huy ( Thư Ký)
Ủy viên:
 1. Ngô Văn Dược
 2. Phan Vĩnh Thân
 3. Võ Đại Phúng
 4. Hồ Ngọc Đủ
 5. Lê Văn Rê
 6. Nguyễn Hữu Tiến
 7. Nguyễn Thị Hương Duyên.
 8. Anh Trần Thuận.
 9. Anh Lê Hiếu Hữu .
 10. Anh Bùi Văn Danh.
 11. Anh Phạm Quang Thọ.
 12. Anh Hồ Mễ.
 13. Anh Lê Văn Vĩnh.
 14. Anh Trần Kỳ Đồng.

Thư Ký NLS Huế : Nguyễn Sỹ Huy ( số 1 ) Ban Liên Lạc NLS Huế Ngồi hàng đầu.
Ủy viên: Nguyễn Thị Hương Duyên ( số 3) hàng đầu.
TBLL NLS Huế : Nguyễn Thiên ( số 6) hàng thứ hai.
 Cố Vấn BLL :     Thầy Lê Ngọc Phái (Số 4) hàng thứ ba
                             Thầy Nguyễn Thạch ( số 10) hàng thứ mười.

  II/ QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC HUẾ.

    Trường trung học NLS Huế được thành lập do Nghị định số 115/BCN/ND/HC2 ngày 24/3/1959 thuộc Bộ Canh nông và đến năm 1963 được chuyển qua Bộ Văn hóa Giáo dục và Thanh niên..Trường tọa lạc trong thành nội, đường Nguyễn Thành thuộc quận 1, Thị xã Huế với diện tích toàn thể khoảng 12 mẫu. Trường hiện có một cơ sở giáo huấn gồm 18 phòng học , văn phòng điều hành , phòng Giáo sư, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng sinh hoạt Gia đình, phòng ban đại diện Học sinh và 2 khu nông trại9 mẫu ở khuôn viên trường và 5 mẫu ở khu Tây Lộc gồm:

     Khu cây ăn trái , hai khu hoa màu phụ, khu chăn nuôi gia súc, ba hồ cá, vườn dược thảo, Nông xưởng, phòng học nông trại. Đến niên khóa 1973-1974, Trường có 24 lớp, gồm: 3 lớp 8, 3 lớp 9, 6 lớp 10, 6 lớp 11, 6 lớp 12 với 1185 học sinh. Ngoài ra còn có khoảng 44 sinh viên năm thứ Nhất lớp đào tạo Chuyên viên Cao đẳng ngành Hoa màu phụ; học sinh 2 năm sau Tú Tài NLS tương đương với học trình của sinh viên các Viện Đại Học Cộng đồng Quốc Gia . Từ ngày, Trường được điều hành qua các vị Hiệu Trưởng sau:

- Ông Nguyễn Hữu Đính

- Ông Trần Lâm Tô

- Ông Nguyễn Văn Hạnh

- Đương kim Hiệu Trưởng :Ông Tôn Thất Phùng

Sau gần 16 năm hoạt động, trường trung học NLS Huế đã đạt được nhiều thành quả trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, văn nghệ, thể thao, bên cạnh sự yểm trợ đóng góp tích cực của chính quyền, Sở Học Chánh, Phụ huynh Học sinh, quý vị ân nhân thân hào, nhân sĩ.