TƯ LIỆU VỀ BAN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NÔNG LÂM SÚC

TƯ LIỆU VỀ BAN

CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NÔNG LÂM SÚC

 Do Nghị định số 472-GD/PC/ND ngày 22/3/1967 Trường THNLS Bảo Lộc được mở khóa Huấn luyện đào tạo Giáo sư Trung học Đệ Nhất cấp NLS với những mục tiêu sau:

1/ Giới thiệu những phương pháp mới về Canh Nông, Mục Súc, Công Thôn, Ngư Nghiệp, Thủy Lâm và Sinh Hoạt Gia Đình cho nông dân Việt Nam.

2/ Nhu cầu địa phương đòi hỏi một chương trình giáo  dục  Nông nghiệp thực tiển.

Đến năm 1968 khóa Huấn luyện đào tạo Giáo sư đệ I cấpNLS được mở tại Nha Học Vụ NLS, chương trình học là 1 năm gồm các ngành:

- Canh Nông

- Mục súc

-Thủy Lâm

- Ngư Nghiệp

- Công thôn

- Sinh hoạt gia đình

Kể từ niên khóa 1972-73, nhằm gia tăng phẩm chất của kết quả đào tạo, học kỳ của khóa huấn luyện đổi thành 2 năm do Nghị định số 33-VHGDTN/NLS/ND ngày 10/1/1974. Giữa 2 niên học sẽ có một kỳ tập sự Hè.

I/ TỔ CHỨC:

Ban Cao Đẳng Nông Lâm Súc được đặt dưới sự điều khiển của:

- Giám Đốc Nha Học Vụ Nông Lâm Súc:  Ông Hà Văn Thân, kỹ sư CNEEMA.

- Chánh Sự Vụ Nha Học Vụ Nông Lâm Súc: Ông Hứa Văn Túc, Kỹ sư Thủy Lâm.

- Quí vị Thanh Tra, Hội Đồng Giáo Sư

- Và Trưởng Ban Cao Đẳng Sư Phạm Nông Lâm Súc: Ông Đặng Hữu Thạt, kỹ sư Điện Tử.


NHÂN VIÊN NHA HỌC VỤ NÔNG LÂM SÚC


Ông HÀ VĂN THÂN
        Giám Đốc


Ô. HỨA VĂN TÚC
Chánh- Sự-Vụ Hành Chánh và Học Vụ

                                                         
 Ô. VƯƠNG- QUAN-PHƯỚC                       Ô. VŨ QUỐC DŨNG               

      Thanh Tra                                                              Thanh Tra

             

ô. TRẦN ĐẮC QUỚI                     Ô. CHÂU KIM LANG

Chủ sự Phòng Hành Chánh                Chủ sự phòng Học Vụ và Khảo Thí
          và Tài s

BAN GIẢNG HUẤN CƠ HỮU:


Ban Canh Nông:

- Cô Võ Thị Thúy Lan, Giảng nghiệm viên, kỹ sư Nông Khoa.

- Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Giảng Sư Master of Agriculture.

- Ông Nguyễn Hoài  Đỉnh, Giảng nghiệm viên, Bs in Agr. Ed

Ban Mục Súc:

- Ông Vương Quan Phước, Bác sỹ Thú Y

- Ông Nguyễn Tuấn, nt

- Ông Trần Hiệp Nam, Giảng sư, Ms in Animal  Husbandry.

- Ông Trần Thiện Chu, Giảng sư. Ms in Animal Husbandry

- Ông Nghiêm Xuân Thịnh, Giảng sư, Ms in Animal Husbandry.

- Ông Huỳnh Kim Ngọc, Giảng nghiệm viên, kỹ sư Súc Khoa.

- Ông Vũ Đình Chính, Bác sỹ Thú Y.

- Bà Dương Thị Tuấn Ngọc, kỹ sư Súc Khoa.

Ban Ngư Nghiệp:

- Ông Hứa Văn Túc, Giảng nghiệm viên, kỹ sư Thủy Lâm.

Ban Công Thôn:

- Ông Đặng Hữu Thạt, kỹ sư Điện Tử.

- Ông Vũ Hồng Chương, kỹ sư Điện.

- Ông Đặng Ngọc Sơn,  nt

- Ông Phạm Phi Hoành, Giảng nghiệm viên, Bs in Agr. Engineering.

Ban Sinh Hoạt Gia Đình:

- Bà Đỗ Ngọc Liên, Bs in Home Economic.

Ban Khoa Học Căn Bản:

- Ông Nguyễn Trọng Khôi, Dược sĩ.

- Ông  Lâm Quan Tường, nt

- Ông Đinh Quang Trọng, nt

Ban Giáo Sư Thỉnh Giảng:

- Ông Bùi Như Hùng, Giảng sư, kỹ sư Nông học.

- Ông Châu Tâm Luân, Ph. D.

 -Ông Nguyễn Kim Môn, kỹ sư Khí tượng.

- Ông Đặng Quan Điện, Bác sỹ Thú y.

- Ông Vũ Ngọc Tân, Bác sỹ Thú y.

- Ông Hà Văn Mới, kỹ sư Súc khoa.

- Ông Đinh Khang Hoạt, Bs Mech.Eng.

- Ông Nguyễn Ngọc Châu, kỹ sư Nha Nông cụ.

- Ông Hoàng Đình Gia,  nt.

- Ông Nguyễn Như Mộng,  nt

- Ông Nguyễn Văn Hồng,  nt

- Ông Lý Thi Nghĩa, kỹ sư Thủy lâm.

- Ông Lê Văn Đằng,  nt

- Ông Ngô Bá Thành, Bác sỹ Thú y.

- Ông Trần Văn Trí, cữ nhân Luật khoa.

- Ông Huỳnh Trung Hạt, kỹ sư Súc khoa.

- Bà Nguyễn Thị  Nữ, Giáo sư.

- Bà Phùng Thị Bách,  nt

- Bà Nguyễn Ngọc Anh, kỹ sư Canh nông.

-Bà Nguyễn Thị Tần , Giáo sư.

- Cô Trần Huệ Dung, Giáo sư.

- Ông Nguyễn Sơn Hà, Giảng nghiệm viên Khoa học.

- Cô Nguyễn Thị Thanh Xuân,  nt

   

II/ ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC:

1/ Muốn nhập học, các giáo sinh phải qua 2 kỳ thi:

- Thi Viết.

- Thi  Khảo hạch.

2/ Quốc tịch Việt Nam.

3/ Có văn bằng Tú Tài NLS.

4/ Nam Giáo sinh phải hợp lệ tình trạng quân dịch.

 

III/ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:

Sau 2 niên học, giáo sinh phải có điểm trung bình là 12/20 và phải soạn 12 đề tài diễn giảng, bốc thăm thi thực hành 1 đề tài.

Điểm tốt nghiệp được tính trên điểm trung bình của cả 2 niên học, điểm tập sự Hè và điểm thi cuối khóa.

 

IV/ HỌC BỔNG:

Các giáo sinh được hưởng nguyệt cấp 1.800,00 đ và theo chế độ ngoại trú.

V/ QUÁ  TRÌNH HUẤN LUYỆN:

1966-67 – Ông Trần Thiện Chu giữ chức Trưởng Ban Cao Đẳng Sư Phạm với số giáo sinh tốt nghiệp : 25.

1967-68 – Số giáo sinh tốt nghiệp :75 .

1968-69 – Ông Nguyễn Thanh Vân giữ chức Trưởng Ban Cao Đẳng Sư Phạm với số giáo sinh tốt nghiệp : 110.

1969-70 – Số giáo sinh tốt nghiệp :114.

1970-71 – Trưởng Ban Cao đẳng Sư Phạm : Ông Phạm Phi Hoành với số giáo sinh tốt nghiệp : 116.

1971-72 – Số giáo sinh tốt nghiệp :115.

1972-73 – Ông Đặng Hữu Thạt giữ chức Trưởng Ban Cao Đẳng Sư Phạm, số giáo sinh đang học : 85.

1973-74 – Số giáo sinh đang học : 97.

VI/ DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA VII:

(Năm thứ Hai)

          Ban Canh Nông:

-Ngô Thanh Bình                                 - Phan Văn Hiệp

-Lê Kỳ Châu                                       -Hà Thị Cẩm Hồng

-Giêng Chi Chương                                -Lư Hoàng Lân

-Nguyễn Văn Đính                              -Nguyễn Thanh Long

-Nguyễn Thị Huỳnh Hoa                    -Hà Thế Mạnh

-Trần Thị Bạch Huệ                            -Nguyễn Thị Niềm

-Huỳnh Thanh Liêm                            -Giang Văn Quá

-Nguyễn Thành Lượng                       -Lương Thị Sương

-Nguyễn Kỳ Ngộ                                 -Mai Văn Thành

-Hà Văn Qua                                       -Nguyễn Thanh Trà

-Võ Đại Quyền                                    -Phạm Túc Vệ

-Trần Thanh                                             -Bùi Văn Thí

-Trần Văn Trâu                                        -Lê Viết Xuyến

Võ Viết Cường                                        -Trần Đức Châu

-Bùi Mỹ Diệu

Ban Mục Súc:

-Nguyễn Thị Bên                                  -Phùng Văn Cơ

-Phạm Ngọc Dũng                                -Nguyễn Văn Điệp

-Lâm Khương Hiển                              -Đào Vĩnh Hưng

-Nguyễn Kim Liên                                -Nguyễn Thị Mai

-Dư Quan Na                                         -Phan Văn Nhiếp

-Ngô Hoài Sáng                                     -Ngô Đình Tiên

-Ngô Minh Thạnh                                  -Nguyễn Xuân Vy

-Lê Long Châu                                       -Trần Ngọc Cử

-Trần Nhật Duật                                     -Đoàn Minh Đức

-Phan Văn Hùng                                    -Phạm Thành Hưng

-Hồ Bá Lộc                                          -Nguyễn Thanh Minh

-Võ Duy Ngươn                                   -Trang Hoàng Nhơn

-Võ Văn Tài                                         -Đinh Văn Thuận

-Nguyễn Thị Vui

Ban Công Thôn:

-Vũ Huy Hải                                         -Trương Văn Hoàng

-Huỳnh Chân Hưng                              -Bùi Văn Mạnh

-Nguyễn Văn Nghĩa                              -Bồ Văn Nguyệt

-Trần Văn Trương                                  -Phạm Trí Hoàng

-Nguyễn Mỹ Huy                                  -Phan Tấn Lợi

-Lệ Kỳ Nam                                          -Nguyễn Công Nghiệp

-Quách Trùng                                         -Trần Văn Tươi

Ban Sinh Hoạt Gia Đình:

-Trần Ngọc Diện                                    -Ngô Thị Hoàng

-Nguyễn Thị Hồng                                 -Nguyễn Thị Ly

-Lâm Thị Bạch Ngọc                              -Nguyễn Thị Phụng

-Trần Thị Tám                                         -Nguyễn Thị Xuân

-Mai Thị Xuân Điệp                                -Trần Thị Kim Huỳnh

-Nguyễn Thị Mai Hương                         -Phan Thị Nuôi

-Trịnh Thị Minh Nguyệt                          -Nguyễn Thị Sáu

-Phạm Thị Thúy Truyển                  

 

 VII/ DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA VIII:

                                             (Năm thứ Nhất)

Ban Canh Nông:

-Nguyễn Thị Ngọc Anh                              -Trần Văn Chính

-Hồ Thị Điệp                                             -Võ Khắc Đức

-Nguyễn Văn Gái                                       -Vương Kiều Hạnh

-Nguyễn Thị Hoa                                       -Trần Kim Lan

-Nguyễn Hoàng Lương                              -Nguyễn Hoàng Minh

-Lê Trọng Nghĩa                                        -Trần Quang Ninh

-Nguyễn Thị Thạnh                                    -Trần Xuân Thiện

-Nguyễn Văn Triệu                                    -Nguyễn Phước Trọng

-Lê Minh Trung                                          -Nguyễn Thị Thu An

-Nguyễn Thị Thúy Diệp                             -Dụng Đê

-Phạm Hoàng Em                                       -Nguyễn Minh Gẫm

-Nguyễn Trung Hiếu                                   -Lương Thị Xuân Hoa

-Tô Kim Lang                                                  -Trần Thị lý

-Nguyễn Thị Mỹ                                              -Nguyễn Thu Nguyệt

- PhạmThị Sang                                                -Đoàn Văn Thành

-Nguyễn Thị Tiến                                             -Trần Thị Trị

-Thành Kim Trọng

Ban Mục Súc:

-Lê Thị Ngọc Anh                                          -Đặng Ngọc Bình

-Lê Thị Cúc                                                    -Thái Minh Dưỡng

-Trần Bình Đông                                            -Phan Văn Hai

            -Nguyễn Phi Hùng                                         -Trần Thị Huệ

-Tạ Trọng Khang                                            -Đàm Văn Kỳ

-Ka Long                                                        -Tạ Ngọc Phan

-Trương Thị Thúy Sương                               -Bạch Đức Thục

-Hoàng Quang Tuyến                         -Văn Thị Thu Vân

-Đinh Hoàng Bình                                         -Nguyễn Văn Chơi

-Nguyễn Thị Diễm                                         -Trương Văn Đức

-Bùi Thị Công Gấm                                       -Quách Anh Đào

-Nguyễn Hưng                                               -Phương Thị Thanh Hương

-Tiêu Thành Khoa                                          -Nguyễn Thị Phương Loan

-Nguyễn Thị Năm                                          -Đoàn Thị Ngọc Phượng

-Đoàn Minh Tân                                             -Trần Văn Tường

Nguyễn Thị Thu Tuyết                                   -Trần Thị Vinh

 

 

Ban Công Thôn:

-Lê Văn Bá                                                     -Nguyễn Văn Cần

-Hoàng Xuân Danh                                        -Lê Thanh Hân

-Hà Quốc Lâm                                               -Trần Văn Phát

-Vũ Văn Sáng                                     -Huỳnh Quang Vinh

-Hà Bình                                                         -Nguyễn Mậu Chi

-Nguyễn Hống Đơn                                       -Nguyễn Văn Hùng

-Trịnh Đình Nam                                           -Đào Như Tâm

-Nguyễn Phan Văn Thắng                             

Ban Sinh Hoạt Gia Đình:

-Hồ Ngọc Bích                                              -Đặng Thị Cúc

-Hà Thị Kim Huệ                                           -Bùi Thị Khoai

-Trương Mỹ Long                                          -Trần Thị Thắm

-Trần Thị Tuyết                                              -Huỳnh Thị Ngọc Thủy

-Phạm Thị Ngọc Bích                                   -Trần Thị Kim Dung

Trang Thị Việt Hồng                          -Huỳnh Thị Ngọc Liêng

-Lưu Thị Thanh                                              -Lữ thị Thu

-Phạm Thị Thành                                           

DANH SÁCH SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT LỚP ĐÀO TẠO

CHUYÊN VIÊN CAO ĐẲNG

NGÀNH RAU HOA

- Đinh Kim Thành                                - Vương Đình Trí

- Huỳnh Văn Hiến                                - Nguyễn Ngọc Cường

- Nguyễn Thị Gái                                 - Phan Thị Tố Hoa

- Phạm Văn Hòa                                  - Phạm Phương Mai

- Đoàn Thị Tú                                     - Phạm lưu Sơn

- Nguyễn Tuân                                     - Tô Trần Phương

- Lê Thanh Nhàn                                  - Nguyễn Thị Quy

- Trần Thu Thanh                                 - Phạm Thị Thu Hằng

- Nguyễn Tuân                                      - Phan Hữu Phước

- Nguyễn Ngọc Khuê                             - Nguyễn Ngọc Khuê

- Võ Thanh Tuân                                   - Như Thị Cẫm

- Nguyễn Văn Bảy                                 - Phạm Ánh Nguyệt

- Bạch Thị Dung                                    - Nguyễn Thái Tuấn

- Phạm Dũng                                         - Trương Văn Lẹ

- Hồ Ngọc Hiệp                                      - Dương Danh Hiển

- Nguyễn Kim Hoàn                                - Lê Văn Thương

- Nguyễn Thành                                      - Phùng Phúc.

- Ngô Thị Thanh Thủy                            - Lê Thị Bé

- Nguyễn Thị Ánh                                   - Nguyễn Thị Mỹ

- Nguyễn Hoàng Ngọc

 

                                 -------------------000----------------------