NLS Kiến Hòa ( Bến Tre)

II/ QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC KIẾN HÒA.

Trường Trung học NLS Kiến Hòa được thành lập vào năm 1972, phát triển từ Trường Tiểu Học Cộng Đồng Tân Thạch, Kiến Hòa.

Đến nay Trường có 4 lớp, 168 học sinh và 2 chi đoàn Nông Gia Tương Lai VN.

Hội PHHS được thành lập vào niên khóa 1972-73 đã tích cực yểm trợ Trường mọi phương diện.

Sau gần 2 năm Trường đã phát triển trên các lãnh vực văn hóa, xã hội, thể thao…bên cạnh sự yểm trợ của chính quyền, Sở Học Chánh, phụ huynh học sinh, quí vị ân nhân, thân hào nhân sĩ….nhất là:

-Ông Võ Long Triều.

-Ông Lê Quang Hậu.

-Ông Nguyễn Văn Hiếu.

-Ông Phạm Tấn Sâm.

-Ông Nguyễn Văn Nhiều.

-Ông Nguyễn Văn Đồng.

-Ông Trần Văn Miên.

-Ông Lý Trung Thành.