NLS Phú Yên

II/ QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC PHÚ YÊN.

     Trường được thành lập vào năm 1970 tọa lạc tại ấp Phú Vang, xã Hòa Kiến, quận Tuy Hòa, Phú Yên với diện tích toàn thể khoảng 2 mẫu. ngoài ra Trường có 1 khu đất rộng khoáng 10 mẫu ở ấp Phú An, xã Hòa Thắng, quận Tuy Hòa.

    Trường hiện có 1 cơ sở giáo huấn gồm 9 phòng học và 1 khu nông trại để học sinh có phương tiện thực tập canh tác.

Đến niên khóa 1973-74 Trường có 4 lớp (cấp 8 đến 10) khoảng 200 học sinh.

Hội phụ huynh học sinh được thành lập kể từ niên khóa 1970-71. Hội trưởng:

-Nhiệm kỳ I và II : Ông Phan Long Yên.

-Nhiệm kỳ III và IV : Ông Trần Đắc Khoa.

     Sau gần 5 năm hoạt động Trường đã phát triển trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể thao…bên cạnh sự yểm trợ đóng góp tích cực của chính quyền, Sở Học chánh, quí vị ân nhân, thân hào nhân sĩ….nhất là:

- Hội phụ huynh học sinh.

- Ông Huỳnh Tô, công chức.

- Ủy ban phát triển GD tỉnh Phú Yên.

- Cụ Võ Thượng Triết, cố vấn Hội PHHS.

- Ông Phan Long Yên, hội PHHS.

- Ông Đào Tấn Ngọc, công chức.

- Ông Trần Tịnh, Ty Tài chánh.

- Ông Trần Trình, Trung Tâm thí nghiệm mía Tuy Hòa.

- Ông Trần Quang Vinh, Ty công chánh Phú Yên…