NLS Phú Bổn

I . Cựu hiệu Trưởng NLS Phú Bổn:

Thầy Võ Thanh Nghi

II/ QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC PHÚ BỔN.

Trường Trung học NLS Phú Bổn tọa lạc trên khu đất rộng 6 mẫu cạnh Liên tỉnh lộ 7 Phú Bổn- Pleiku cách thị xã 5 km. Nguyên thủy là Trung Tâm Canh Mục Sắc Tộc thuộc Bộ Canh Nông và được biến cải thành Trường Trung học NLS do Nghị định số 3266- GD/KHPC/PC/ND ngày 20/11/1972 Bộ VHGDVTN.

Hiện nay với đà phát triển giáo dục Nông Nghiệp Trường có một cơ sở giảng huấn, Khu Nông trại khang trang với 2 lớp , 67 học sinh.

Trường đã tham gia trực tiếp vào dự án khuếch trương bông vải do sự đầu tư của công ty The Fundamental Traders Suppliers Co. Do đó trong tương lai Trường sẽ là một trong những thí điểm về Bông vải.

Trường đã phát triển trên các lãnh vực văn hóa, xã hội, thể thao …bên cạnh sự đóng góp yểm trợ của chánh quyền địa phương, Sở Học Chánh, Quí vị Phụ huynh học sinh, ân nhân, thân hào nhân sĨ...