BÁO CÁO TÀI CHÁNH TỪ 9-7-2017 ĐẾN 30-10-2017

BÁO CÁO TÀI CHÁNH TỪ  9-7-2017 ĐẾN 30-10-2017

 

NGÀY

ĐỀ MỤC

CHI

THU

TỒN

 

 

 

 

6.330.000

 

HỌP MẶT BLL - LT

 

 

 

9-7-17

Đóng góp tiệc

 

4.400.000

 

 

Góp quỹ tháng

 

4.700.000

 

 

Chi tiệc ăn

8.355.000

 

 

 

Bồi dưỡng phục vụ

200.000

 

 

 

Tiếp đoàn darlac ( cà phê)

345.000

 

 

 

Trích tiền hỗ trợ  đại hội II của thầy Tông Lộc đưa vào Sổ Vàng

3.000.000

 

 

15/7/17

Họp mặt NLS Ninh Thuận

( Hỗ trợ Thầy Nguyễn Trung Quân)

2.000.000

 

 

30/7/17

HỌP MẶT THÁNG 8

 

 

 

 

Góp quỹ tháng

 

2.400.000

 

3/8/17

Đám tang mẹ anh Trương Quang Hải (BThuận)

500.000

 

 

 

Đám tang Thầy Thiện (Bảo Lộc)

500.000

 

 

9/9/17

Giao lưu GĐ nhà Hàng Hoa Hồng

400.000

 

 

24/9/17

Họp mặt Định kỳ Ái Hữu NLS

350.000

 

 

 

Hội cựu Giáo chức LT NLS Binh Dương

350.000

 

 

 

Thăm Thầy Đặng Hoàng Minh

500.000

 

 

 

Hoa cài áo ( 2 hộp)

100.000

 

 

 

In thư mời họp (50 thư)

100.000

 

 

 

Bandrol

50.000

 

 

 

In tài liệu

50.000

 

 

 

Tổng Cộng

16.800.000

11.500.000

1.030.000

 

 

 

 

 

8/10/17

HỌP TRÙ BỊ

 

 

 

 

Tiệc

9.373.000

 

 

 

Bồi dưỡng phục vụ

126.500

 

 

 

Thu đóng góp tiệc

 

5.000.000

 

 

Đóng góp hàng tháng

 

1.400.000

 

18/10/17

Quản lý trang Web

1.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng Cộng

10.999.500

6.400.000

- 3.569.500

 

                                                                Ngày 30/10/2017