CHIA BUỒN - BLL LTTHNLS-

`
BAN LIÊN LẠC LIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC NLS KÍNH THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ QUÝ THẦY CÔ, ANH CHỊ EM ĐỒNG MÔN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ĐƯỢC RÕ:
      
       Do tuổi cao, sức yếu lại gặp tai nạn bất ngờ nên thầy NGUYỄN VĂN HANH, nguyên Hiệu trưởng Trường NLS Bảo Lộc, NK 74-75 đã vĩnh viễn ra đi vào lúc 4.30 giờ, ngày 30 tháng 12 năm 2017 tại Bệnh viện. Hiện linh cữu được quàn tại tư gia, Trảng Bàng, Tây Ninh từ ngày 30/12/2017 đến hết ngày 01/01/22 /018.
      Ban Liên Lạc Liên Trường thành kính phân ưu cùng gia đình. Cầu  chúc hương linh Thầy sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.