ĐÔI NÉT ĐỘC ĐÁO CỦA TRÀ VINH - Trần Thuận -

ĐÔI NÉT ĐỘC ĐÁO CỦA TRÀ VINH

      Trần Thuận

    Tỉnh Trà Vinh trước đây gọi là Tỉnh Vĩnh Bình, tỉnh này giáp biển, đất cao ráo hơn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nắng nhiều nên thích hợp cho cây công trình ( cây lâm nghiệp), tham quan tỉnh này có Ao Bà Om, biển Ba Động và các chùa chiền. Đặc biệt khuôn viên chùa nào cũng trồng nhiều cây Sao, cây Dầu, cây Xà Cừ ..., đã lâu năm nên rất lớn, tạo bóng mát yên tỉnh cho chim, dơi về đây cư ngụ, làm tổ, góp phần điều hòa tiểu khí hậu cho cư dân gần đó và thu hút khách đến tham quan, mặc khác cầu Cổ Chiên rút ngắn đoạn đường gần 50 km đến Tp. HCM.

    Lãnh đạo Tỉnh Trà Vinh cần quan tâm đến tình hình thực tế để phát huy : Cần Liên kết với doanh nghiệp chuyên về Du lịch Sinh Thái để khai thác Ao Bà Om đúng tầm của nó. Biển Ba Động cũng vậy. Đất gò cao của tỉnh nên phát động trồng cây lâu năm có hiệu quả cao : Sao đen, dầu, xà cừ, gõ, huỳnh đường ( Sưa ) và phát động xây nhà dẫn dụ chim Yến lấy tổ ...Cần phải có tầm nhìn chiến lược thì may ra mới sánh kịp các tỉnh trong khu vực ...

Rừng cây tại Ao Bà Om - Trà Vinh

Gốc cây dầu hơn trăm năm tuổi.

Rừng cây tại chùa Hang - Trà Vinh

Rừng cây tại chùa Hang - Trà Vinh

Rừng cây tại chùa Hang - Trà Vinh

Cảnh chùa Hang -Trà Vinh

Cảnh chùa Hang -Trà Vinh

Cảnh chùa Hang -Trà Vinh

Đại diện Liên Trường TH Nông Lâm Súc viếng chùa Hang.