HÀNH KHÚC NÔNG LÂM MỤC - Karaoke

Xin trân trọng giới thiệu đến quý Thầy Cô và các anh chị bạn học viên NLS bài hát HÀNH KHÚC NÔNG LÂM MỤC trình bày bằng hình thức Karaoke,để tiện dụng khi tập hát cá nhân hoặc hát tập thể trong các kỳ họp đại hội.


Bôi đen hàng link bên dưới ( màu xanh) ,bấm chuột phải và chọn hàng lệnh: mở liên kết trong thẻ mới.

                     https://youtu.be/F8JwkS2b_IE