HỌP MẶT BAN LIÊN LẠC LIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC NGÀY 9-7-2017 - Trần Thị Tuyết-

HỌP MẶT BAN LIÊN LẠC
 LIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC
 NGÀY 9 -7-2017


      Lúc 9 giờ sáng ngày 9-7-năm 2017, Liên Trường đã tổ chức buổi họp mặt Ban Liên Lạc Liên Trường Trung Học Nông Lâm Súc tại nhà hàng Đoàn Viên số 6 Huyền Trân Công Chúa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
    Tham dự gồm có :
 1. Cô Võ Thị Vân ( Cố vấn BLL Liên Trường, CGV NLS Bảo Lộc, CGV NLS Bình Dương).
 2. Trưởng BLL Liên Trường Trung Học NLS: Thầy Nguyễn Tông Lộc ( NLS ĐT- BT)
 3. Phó BLL Liên Trường
  • Chị Trần Thị Tuyết ( NLS Định Tường)
  • Chị Phùng Ngọc Mai ( NLS Cái Bè)
  • Anh Trần Văn Anh ( NLS Bình Thuận)
  • Anh Nguyễn Hữu Trí ( Ái Hữu NLS)
  • Anh Lương Đình Đức ( NLS Darlac)

 4. Ủy viên BLL Liên Trường:
 • Thầy Trần Thuận (CHV NLS Huế)
 • Thầy Nguyễn Văn Vinh (GV NLS Định Tường)
 • Thầy Trần Văn Lâu ( CHT  NLS Darlac).
 • Thầy Nguyễn Trung Quân ( CGV NLS An Giang)

    Ngoài ra còn có sự tham gia của quý thầy cô và đại diện BLL các trường:

- Thầy Võ Văn Ninh ( ĐHNN4 - NLS Bảo Lộc)

- Cô Nguyễn Thị Hồng (ĐHNN4 - NLS Bảo Lộc)

- Thầy Tôn Thất Phước ( NLS Bảo Lộc)

- Thầy Lê Ngọc Phái ( CGV NLS Huế)

- Thầy Nguyễn Minh Tâm ( CHV NLS Huế)

- Đại diện NLS Huế : Chị Nguyễn Thị Hương Duyên ( BLL )

- Đại diện NLS Tân Hiệp - Định Tường : Chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân ( TBLL), chị Phan Thị Hai ( PBLL).

- Đại diện NLS Darlac: Chị Linh Lệ Biên ( TBLL), chị Kiên Ngọc Phát (PBLL)

- Đại diện NLS An Giang : Thầy Nguyễn Trung Quân, chị Võ Thị Bích Phượng ( CHV NLS).

- Đại diện Ái Hữu NLS : Anh Nguyễn Văn Hiền, Chị Quách Ngọc Lan.

- Đại diện NLS Định Tường: Anh Nguyễn Nam Chinh ( PBLL).

- Đại diện NLS Bình Thuận : Anh Trần Văn Anh ( PBLL).

- Các anh NLM SG : Anh Nguyễn Thanh Tùng K10, anh Tiền Quốc cơ K10.

    Buổi họp hôm nay vắng mặt khá nhiều đơn vị vì lý do : Đi họp mặt lớp Công Thôn tại Long Xuyên.

    Nội dung buổi họp nhằm mục đích bàn thảo chương trình cho ngày đại hội Liên Trường Trung Học NLS lần thứ II, dự kiến tổ chức vào ngày Thứ bảy  9-12-2017. Đưa ra những thuận lợi - Khó khăn trong năm qua và đề nghị những phương án giải quyết tốt  nhất.

1) Về Nhân Sự:

     Trong buổi họp này, tất cả các thành viên đã nhất trí mời một số thầy cô và các bạn trong ban liên lạc của các trường bổ khuyết vào Ban Liên Lạc Liên Trường Trung Học Nông Lâm Súc.

- Thầy Lê Ngọc Phái ( CGV NLS Huế) - Cố Vấn BLL Liên trường

- Anh Nguyễn Thanh Tùng ( NLMSG) - Hỗ trợ trang web Liên Trường

- Anh Nguyễn Nam Chinh ( PBLL NLS ĐT)

- Chị Linh Lệ Biên ( TBLL NLS Darlac)

- Chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân ( TBLL NLS Tân Hiệp - ĐT)

- Chị Phan Thị Hai ( PBLL NLS Tân Hiệp - ĐT)

- Chị Nguyễn Thị Hương Duyên ( BLL NLS Huế)

2) Về Tài chánh:

     Vấn đề quan trọng nhất là giải quyết Vấn đề tài chánh trong ngày họp mặt  Liên Trường Lần Thứ II vào tháng 12- 2017. Sau cuộc thảo luận sôi nổi, rất nhiều ý kiến đưa ra, cuối cùng đưa đến kết luận:

- Thầy Nguyễn Tông Lộc là nhà tài trợ chính  cho buổi họp mặt Liên Trường lần thứ II, đồng thời có những nhà tài trợ phụ hỗ trợ .
 • Thầy Nguyễn Tông Lộc  đóng góp                                    : 5.000.000 đ
 • Thầy Trần Thuận đóng góp                                                : 1.000.000 đ
 • Anh Nguyễn Văn Hiền thay mặt nhóm Ái Hữu đóng góp : 5.000.000 đ
 • Anh Nguyễn Hữu Trí đóng góp                                          : 2.000.000 đ
 • Anh Trần Văn Anh đóng góp                                             : 5.000.000 đ

- Quý thầy cô và anh chị em trong ban liên lạc tiếp tục đóng góp hàng tháng:

100.000 đ/người. .

   Đây là phần kinh phí hoạt động của Liên Trường trong năm 2017

3) Chương trình dự kiến cho ngày họp mặt:

     Họp mặt vào ngày 9 tháng 12 năm 2017, tổ chức trong 1 ngày, địa điểm và thời gian sẽ thông báo cụ thể trên trang web của Liên Trường Trung Học Nông Lâm Súc.( www.lientruong-thnls.com)

    Sau buổi họp, Liên Trường tổ chức tham quan Dinh Độc Lập , Viện Bảo Tàng thành phố Hồ Chí Minh cuối cùng về chợ Bến Thành .

    Mọi người chia tay trong sự quyến luyến . Hẹn gặp nhau trong ngày hội lớn:

HỌP MẶT LIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC LẦN THỨ II

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI NHẬN ĐƯỢC

Phút mặc niệm tưởng nhớ đến những thầy cô và anh chị CHV NLS đã khuất


Chị Trần Thị Tuyết trình bày những hoạt động của Liên Trường trong 6 tháng qua: Liên Trường đã dự họp mặt truyền thống với 11 trường : Tạo được nhiều tình cảm tốt đối với Liên Trường - Hỗ trợ , giúp đỡ quý thầy cô và các bạn đồng môn trong lúc khó khăn  (Thầy Mước, bạn Trọng Tấn -Pleiku,...)


Thầy Nguyễn Tông Lộc ( TBLL Liên Trường TH-NLS) trình bày những thuận lợi , khó khăn của Liên trường trong thời gian  qua


     Thầy Lê Ngọc Phái ( CGV NLS Huế) phát biểu cảm tưởng : "Trong thời gian qua tham gia với Liên Trường tôi thấy các anh chị làm rất tốt, điều chúng tôi không làm được mà các anh chị làm được đó là gắn kết các trường lại với nhau. Tôi rất hoan nghênh và ủng hộ các anh chị , và tôi đồng ý tham gia vào BLL Liên Trường với vai trò Cố vấn. Tôi cũng xin được mời ông bạn thân nhất của tôi vào Ban Cố Vấn : Thầy Huỳnh Xuân Thọ CHT NLS Bình Dương".
Cả phòng đều vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt.

Anh Lương Đình Đức góp ý trong việc Xây dựng quỹ : " Điều chủ yếu nhất là phải dựa vào nội lực, mà người có tư cách phát động phong trào ở đây chính là Trưởng Ban Liên Lạc. Nếu Trưởng Ban LL không phát động thì không có ai đủ tư cách phát động vấn đề này".


Tiệc liên hoan sau buổi họp.
Ngồi: Chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân ( NLS Tân Hiệp- ĐT), chị Phan Thị Hai ( NLS Tân Hiệp- ĐT), chị Phùng Ngọc Mai (NLS Cái Bè), Cô Võ Thị Vân ( CGV NLS Bảo Lộc - Bình Dương), anh Nguyễn Văn Hiền ( Ái Hữu NLS).
Đứng: Anh Nguyễn Nam Chinh ( NLS ĐT), anh Lương Đình Đức ( NLS Darlac), chị Kiên Ngọc Phát ( NLS Darlac), chị Nguyễn Thị Hương Duyên ( NLS Huế), chị Linh Lệ Biên ( NLS Darlac), chị Quách Ngọc Lan ( Ái Hữu NLS), anh Trần Văn Anh ( NLS Bình Thuận), anh Nguyễn Hữu Trí ( Ái Hữu NLS), chị Trần Thị Tuyết ( NLS Định Tường)Anh Nguyễn Thanh Tùng ( NLMSG), anh Tiền Quốc Cơ ( NLMSG), thầy Nguyễn Minh Tâm ( NLS Huế).


Ngồi : Thầy Trần Văn Lâu ( CHT NLS Darlac), Thầy Nguyễn Trung Quân( GV NLS An Giang), Thầy Nguyễn Tông Lộc (CGV NLS ĐT), anh Trần Văn Anh ( NLS Bình Thuận), anh Nguyễn Hữu Tri ( Ái Hữu NLS).
Đứng: Anh Lương Đình Đức, chị Linh Lệ Biên, chị Quách Ngọc Lan, chị Kiên Ngọc Phát, chio5 Trần Thị Tuyết, chị Phan Thị Hai ( phía sau), chị Nguyễn Thị Hương Duyên, cô Võ Thị Vân, chị Phùng Ngọc Mai, chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân, chị Võ Thị Bích Phượng, anh Nguyễn Nam Chinh (phía sau)Ngồi : Chị Quách Ngọc Lan, chị Linh Lệ Biên, chị Kiên Ngọc Phát, chị Nguyễn Thị Hương Duyên, Cô Nguyễn Thị Nam.
Đứng: Anh Nguyễn Thanh Tùng, chị Võ Thị Bích Phượng, chị Trần Thị Tuyết, thầy Nguyễn Minh Tâm, anh Lương Đình Đức.Dinh Độc Lập - Thành Phố Hồ Chí Minh

Trước quán ăn " NHÀ LÁ TRUNG QUÂN" trong khuôn viên Dinh Độc Lập.

Chia tay tại Dinh Độc Lập.