HỢP.... TAN... - Quoc Nguyen -

HỢP.... TAN...
Quốc Nguyên
(Viết tặng các trường bạn về Cần Thơ, kỷ niệm 65 năm thành lập trường )
Mưa níu chân ai, chiều tháng chín
Khói vương trên mắt nụ tầm xuân
Người da diết giọng ngày tạm biệt
Thêm đôi chút buồn chuyện họp tan
Người mang mây trắng từ phố núi
Dã quì quanh mắt nhuốm vàng hoa
Có thấy mến thương tình châu thổ
Trầm bổng ơi hời những tiếng ca
Người mang nắng gió từ phố biển
Cổ kính bao đời đất thần kinh
Một lần họp mặt, bao chuyện nhớ
Gửi lại nơi này, nụ cười xinh
Qui luật trăng tròn rồi lại khuyết
Mắt nhìn lưu luyến buổi chia tay
Chén rượu ấm nồng cùng huynh đệ
Một chút men tình cũng đủ say
65 năm thành lập, người đến dự
Nắng gió đồng bằng, có vấn vương ?
Tháng chín phù sa cuồn cuộn đỏ
Như tình Cần Thơ, vẹn lòng son......

— đang cảm thấy cảm kích tại Chicago.