Rừng ơi xanh mãi - Nguyễn Văn Chiến

Rừng ơi xanh mãi

(Chúc mừng ngày LNVN)
Lên đồi thăm lại rừng xanh
Em bao nhiêu tuổi mà anh đã già
Non cao gió lộng bao la
Cây xanh em đứng phong ba giữa trời
Rừng xanh người đã cho đời
Môi sinh tươi mát nắng rơi trên cành
Mưa sa chặn nước chảy nhanh
Lá rơi mặt đất biến thành hữu cơ
Trọn tình như một giấc mơ
Hạt mầm rụng xuống nằm chờ tái sinh...
Rừng ơi xanh mãi bình minh
Chim muông ca hót thanh bình dịu êm
Chiều về tóc xỏa tay mềm
Bên bờ hoang vắng gió lên mây ngàn
Nhạc rừng réo rắt cung đàn
Em buông tiếng hát nắng vàng nhẹ rơi!
Tôi ngồi nhớ lại một thời
"Cây non (là) em đó còn tôi cây già"
NVC, Ngày LNVN 28/11/2019