THĂM THẦY LÊ VĂN KÝ VÀ ĐẶNG HOÀNG MINH NGÀY 11-10-2017 - Trần Thuận -

THĂM THẦY LÊ VĂN KÝ VÀ ĐẶNG HOÀNG MINH

NGÀY 11-10-2017


     Bốn cây cổ thụ lớn của ngành Lâm nghiệp miền nam . Huế có Thầy Đính,Thầy Tô . Sài gòn có Thầy Mười, Thầy Ký. 3 Thầy đã mất còn Thầy Ký năm nay 97 tuổi đang sinh sống ở TP. Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp. Mặc dầu tôi không được học với Thầy nhưng do quý mến nên vợ chồng tôi thường hay tháp tùng cùng quý anh chị xuống thăm thầy, ngày 11/10/2017 này cũng không ngoại lệ , kết hợp thăm anh Minh ( đồng môn) cũng đang bị bịnh ở Đồng Tháp. Thầy tuổi đã cao nhưng còn minh mẫn sáng suốt. Anh Minh tuy có ốm hơn trước nhưng trắng trẻo, khỏe mạnh, lạc quan, yêu đời.

     Kính chúc thầy còn sức khỏe, sống thêm nhiều năm nữa, đại trường thọ để những người quý mến thầy, học trò thầy có dịp về Cao Lãnh thăm và vấn an thầy cho trọn nghĩa trọn tình. Chúc anh Minh sức khỏe sớm trở lại bình thường, anh chị Minh luôn vui vẻ, bình an, gặp nhiều may mắn, luôn gặp nhiều phước lành.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Thăm Thầy Lê Văn Ký