TÌM HIỂU VỀ "NGÀY THÚ Y THẾ GIỚI 27/4" "NGÀY THÚ Y VIỆT NAM 11/7" - Tôn Thất Phước -

TÌM HIỂU VỀ "NGÀY THÚ Y THẾ GIỚI 27/4"

 "NGÀY THÚ Y VIỆT NAM 11/7"

NGÀY THÚ Y THẾ GIỚI 27/4:


      Nhằm tôn vinh vai trò chủ chốt của bác sĩ thú y trong việc bảo vệ sức khỏe toàn cầu. Không chỉ đơn thuần là bảo vệ sức khỏe động vật, thú y đang ở trung tâm của các mối quan hệ giữa con người và động vật.
      Ngày Thú y thế giới nhấn mạnh việc thúc đẩy hợp tác với ngành Y tế trong khuôn khổ của các vấn đề như Bệnh truyền lây giữa động vật và người, An toàn thực phẩm và Kháng kháng sinh.

NGÀY THÚ Y VIỆT NAM 11/7:


       Ngày 11-7-1950, Sắc lệnh 125/SL được ban hành: Ấn định luật lệ bài trừ bệnh truyền nhiễm gia súc. Ðây là văn bản pháp luật đầu tiên của nước ta về công tác thú y, đánh dấu mốc lịch sử phát triển của thú y Việt Nam và cũng là nền tảng của hệ thống pháp luật về thú y hiện nay (Luật Thú y bổ sung và sửa đổi năm 2015, ban hành ngày 19/6/2015 gồm 7 chương 116 điều, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2016).

      Năm nay Cục và Hội KHKT Thú y Việt Nam đang chuẩn bị Kỷ niệm 69 năm xây dựng và phát triển ngành Thú y Việt Nam; Là thành viên của Tổ chức Thú y Thế giới (OIE), ngành thú y Việt Nam đã tham gia tích cực vào các hoạt động và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của OIE cũng như các tổ chức quốc tế khác, như: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Ngân hàng Thế giới (WB), Liên minh châu Âu (EU) ... Thú y Việt Nam cũng nhận được sự giúp đỡ quý báu của các nước phát triển Hoa kỳ, Nhật Bản, Úc, Ca-na-đa, Niu Di-lân ... tăng cường năng lực cho ngành cũng như tạo điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ...