TIN BUỒN Bà HỒ NGỌC LANG. thân mẫu của đồng môn NLS ở Úc Châu vừa mới qua đời.

TIN BUỒN

Bà HỒ NGỌC LANG.
thân mẫu của đồng môn NLS ở Úc Châu vừa mới qua đời.

Tất cả quý thầy cô và cựu học viên Liên Trường Trung Học Nông Lâm Súc chân thành chia buồn cùng tang quyến. Cầu mong hương linh của bà sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.