TIN BUỒN Nhạc mẫu của thầy Trần Văn Lâu ( CHT NLS Darlac) Đã từ trần ngày 10/5/2018 ( nhằm ngày 25 tháng 3 năm Mậu Tuất )

TIN BUỒN


Nhạc mẫu của thầy Trần Văn Lâu ( CHT NLS Darlac)
Đã từ trần ngày 10/5/2018
( nhằm ngày 25 tháng 3 năm Mậu Tuất )
Linh cữu được quàn tại Tây Ninh.
Di quan ngày: 12 tháng 5 năm 2018
( Nhằm ngày 27 tháng 3 năm Mậu Tuất)

Tập thể Thầy cô và Cựu học viên Liên Trường Trung Học Nông Lâm Súc thành kính phân ưu cùng gia đình. Cầu mong hương hồn cụ bà sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

TM BLL LT NLS
TBLL LT NLS

Trần Thị Tuyết