CÂU CHUYỆN CẢNH BÁO - Nguyễn Văn Hồng -

CÂU CHUYỆN CẢNH BÁO
                          
  Hiện tại đang xuất hiện một trường hợp lợi dụng lòng thương người và tinh thần tương thân tương ái  của các thành viên trong gia đình nông lâm súc chúng ta qua đó có một nhân vật nữ tự xưng là Ngọc thường tìm đến nhà quý thầy cô bằng cách liên lạc qua điện thoại hoặc đến nhà trực tiếp với danh nghĩa thăm viếng thân thiết quý mến tình yêu thương thầy trò sau một thời gian dài xa vắng, nay có dịp đến thăm, sau đó tự kể khổ,khó khăn,bệnh tật hiểm nghèo của người thân để mong giúp đỡ .Vì vậy mong quý thầy cô và các bạn hãy thật sự CẢNH  GIÁC trường hợp này vì từ trước đến nay chúng ta không có giúp đỡ dưới dạng cá nhân trực tiếp đến nhà để xin "TIỀN"

Nhân vật này đã đến nhà các thầy cô T.Sương T.Quýt T.Tiên Trí Hoàng Cô Loan.T.Lê Thành nhưng không thành công, duy chỉ có T.Sự và T.Vịnh đã bị nhân vật này lợi dụng
Đặc biệt là nhân vật này có những thông tin cá nhân của thầy cô rất đầy đủ, chính xác vì thế dễ dàng tiếp cận và đánh vào tâm lý thương người để từ đó dể dàng lợi dụng. MONG QUÝ THẦY CÔ và CÁC BẠN HÃY THẬT SỰ CẢNH GIÁC
                                                                               CÁM ƠN
                                                                          Ngày 10.1.2017


                                                                              Trân trọng,

                                                                        hong Nguyenvan
                                                                  nguyenvanhong@my.com