THÔNG BÁO - HỌP MẶT LIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC - LẦN THỨ 8 TẠI THANH ĐA NGÀY 25-26/05/2024 - Trần Thị Tuyết -

THÔNG BÁO
HỌP MẶT LIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC 
 LẦN THỨ 8 - TẠI THANH ĐA
NGÀY 25-26/05/2024Các bạn ơi đã sẵn sàng chưa? Chỉ còn một tuần lễ nữa là đến ngày HỌP MẶT LIÊN TRƯỜNG - LẦN THỨ 8.
Các bạn ở khắp nơi đang háo hức chuẩn bị lên đường cho kịp ngày Hội ngộ.
NGÀY MÀ ANH EM TRONG GIA ĐÌNH NÔNG LÂM SÚC CHÚNG TA CHỜ ĐỢI ĐÃ SẮP ĐẾN RỒI!
Nhanh chân lên các bạn ơi!
Các anh em từ Quảng Trị - Huế đã Sắp Sẵn tiệc chúc mừng chuyến Hội Ngộ thành công!
Quý Thầy cô và anh chị từ Ba Xuyên , Sa Đéc cũng rộn ràng chuẩn bị khởi hành!
Còn các bạn thì sao? Nhanh chân lên các bạn ơi!
"HỠI NHỮNG CÁNH CHIM NÂU HÃY TUNG CÁNH BAY VỀ ĐOÀN TỤ CÙNG GIA ĐÌNH NÔNG LÂM SÚC !"
TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐANG CHỜ BẠN!