HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG NÔNG LÂM SÚC DARLAC LẦN THỨ 11 - NGÀY 30-4-2017

HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG
 NÔNG LÂM SÚC DARLAC

LẦN THỨ 11 - NGÀY 30-4-2017

Kính mời Quý Thầy cô và các Cựu Học Viên Nông Lâm Súc các trường về dự HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG CỦA NLS DARLAC ngày 30-4-2017