LIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC THÔNG BÁO

LIÊN TRƯỜNG

TRUNG HỌC NÔNG LÂM SÚC

THÔNG BÁO

 PHẦN I:

Ngày 11-12-2016 Liên trường bị thất lạc một số sổ sách gồm:

1.    Sổ ghi danh sách các thành viên tham dự ngày 11-12-2016

2.    Sổ Vàng ghi tên Quý thầy cô và mạnh thường quân đóng góp hỗ trợ quỹ Liên Trường .

3.    Và một số đồ đạt linh tinh

Sau buổi họp Ban Liên Lạc Liên Trường Trung Học Nông Lâm Súc ngày 16-1-2017, đi đến thống nhất làm quyển sổ vàng mới với nội dung sau:

§ Hình bìa sổ vàng:Sổ cũ không có LOGO Liên Trường

 

§ Nội dung: Danh sách quý thầy cô và mạnh thường quân đóng góp:

 

Số thư tự

Tên họ

Ngày 23-10-2016

Ngày 11-12-2017

Linh tinh

1

Thầy Nguyễn Tấn Phúc

1.000.000 đ

1.000.000 đ

 

2

Cô Võ Thị Vân

10.000.000 đ

1.000.000 đ

 

3

Thầy Nguyễn Văn Tuyến

1.000.000 đ

1.000.000 đ

 

4

Cô Đỗ Thị Xinh

5.000.000 đ

1.500.000 đ

 

5

Thầy Nguyễn Tông Lộc

5.000.000 đ

2.000.000 đ

 

6

Thầy Bùi Châu Dương

1.000.000 đ

 

 

7

Thầy Trần Thuận

1.000.000 đ

1.000.000 đ

 

8

Anh Nguyễn Hữu Trí

1.000.000 đ

 

 

9

Anh Trần Văn Diên

1000 USD

 

 

 

TỔNG CỘNG

24.000.000 đ

1000 USD

7.500.000 đ

 

Quý thầy cô và anh chị xem có điều gì thiếu sót xin thông báo bổ sung.

 

       PHẦN II :
       Để xây dựng quỹ sinh hoạt cho Liên Trường hoạt động. Tất cả thành viên trong BLL đã thống nhất mỗi thành viên đóng góp 100.000 đ/ tháng.

Kết quả đã thu nhận được:

 

Stt

Họ tên

Số tháng

Thành tiền

Ký tên

1

Thầy Trần Thuận

12

1.200.000 đ

 

2

Nguyễn Hữu Trí

10

1.000.000 đ

 

3

Thầy Nguyễn Trung Quân

05

500.000 đ

 

4

Võ Thị Bích Phượng

05

500.000 đ

 

5

Anh Trương Kiến Hoa

01

100.000 đ

 

6

Cô Võ Thị Vân

06

600.000 đ

 

7

Thầy Trần Văn Lâu

06

600.000 đ

 

8

Thầy Nguyễn Đăng Diễn

05

500.000 đ

 

9

Nguyễn Thị Bích Liên

02

200.000 đ

 

10

Trần Thị Tuyết

05

500.000 đ

 

11

Trần Anh

12

1.200.000 đ

 

12

Ngô Tấn Bình

02

200.000 đ

 

13

Nguyễn Vinh Hùng

10

1.000.000 đ

 

 

TỔNG CỘNG

 

8.100.000 đ

 

Quý thầy cô và các anh chị còn lại có thể đóng góp theo tài khoản:

 

TRẦN THỊ TUYẾT

Số tài khoản:  190 305 640 930 14

Ngân hàng TECHCOMBANK chi nhánh LÃNH BINH THĂNG,

 Quận 11,TP HCM.

Chân thành cảm ơn quý thầy cô và anh chị .


 PHẦN III:

 Để thắt chặt mối quan hệ của quý thầy cô và các cựu học viên Nông Lâm Súc, BLL Liên Trường THNLS thân mời Quý Thầy cô và anh chị CHV NLS các trường họp mặt ăn sáng vào sáng chủ nhật thứ hai của mỗi tháng tại :

NHÀ HÀNG ĐOÀN VIÊN

Số 9 Đường Huyền Trân Công Chúa, quận 1, thành Phố Hồ Chí Minh.

Rất mong sự có mặt của Quý thầy cô và anh chị .

Trân trọng 

Ban Liên Lạc Liên Trường Trung Học Nông Lâm Súc