THÔNG BÁO

THÔNG BÁO
  
   Để buổi họp mặt Liên Trường được thành công tốt đẹp, đề nghị Trưởng Ban Liên Lạc các trường chuẩn bị một bài Tường Trình về hoạt động của Trường mình trình bày ngắn gọn trong 3 phút. Xin TBLL các trường đăng ký cho chị Trần Thị Tuyết để tiện việc sắp xếp. Chân thành cảm ơn!

 ĐT : 0906877300