THÔNG BÁO TÀI CHÍNH

THÔNG BÁO TÀI CHÍNH

TỪ 11-12-2016 ĐẾN 16-01-2017

Ngày Đề mục Chi Thu Tồn
11/12/2016 Tồn
Sổ Vàng


16.739.000
500.000

TỒN

17.239.000
27/12/2016 Kỷ niệm chương (4 cái) 500.000


Logo đeo áo (20 cái) 300.000

31/12/2016 Làm đĩa DVD 2.900.000

01/01/2017 Họp mặt NLS Cần Thơ 1.000.000


Hỗ trợ thầy Mước (NLS Cái Bè) 2.000.000


Họp mặt NLS Huế 1.000.000

15/01/2017 Họp mặt NLS Vĩnh Bình
1.000.000


TỔNG CỘNG 8.700.000
(a) 8.539.000
16/01/2017 Họp mặt tất niên BLL-LTTiệc ăn 4.900.400


Đóng góp trong buổi tiệc
3.000.000

Đóng góp quỹ hàng tháng
8.100.000

TỔNG CỘNG 4.900.400 11.100.000 (b) 6.100.600

TỒN (a+b)

14.639.600

TỪ 16-01-2017 ĐẾN 14-05-2017

Ngày tháng

Đề Mục

Chi

Thu

Tồn

16-1-2017

 

 

 

14.639.000

22-1-2017

Đám tang thầy Nguyễn Văn Tuyến

2.000.000

 

 

12-2-2017

Dự họp mặt Bình Tuy

2.000.000

 

 

10-3-2017

Đám 49 ngày Thầy Tuyến

300.000

 

 

 

Thăm bệnh chị Nguyễn Thị Ngọc Mai

500.000

 

 

 

Mua hộp đĩa DVD ( 10 cái)

200.000

 

 

 

Đám tang thầy Thiện ( Bảo Lộc)

500.000

 

 

26-4-2017

Hỗ Trợ đi Tây Nguyên ( Tiền xe)

4.000.000

 

 

 

Hỗ trợ đi Cái Bè

1.000.000

 

 

 

Hỗ trợ đi Pleiku

1.000.000

 

 

 

Hỗ trợ đi Darlac

1.000.000

 

 

 

Hỗ trợ đi Định Tường

1.000.000

 

 

 

In Kỷ yếu Nha Học Vụ NLS ( 30x8000 đ)

240.000

 

 

 

Logo đeo áo ( 20 cái)

300.000

 

 

 

TỔNG CỘNG

14.040.000


599.000


DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRONG BAN LIÊN LẠC LIÊN TRƯỜNG

ĐÓNG GÓP QUỸ NIÊN KHÓA 2017

Để xây dựng quỹ sinh hoạt cho Liên Trường hoạt động. Tất cả thành viên trong BLL đã thống nhất mỗi thành viên đóng góp 100.000 đ/ tháng. Kết quả đã thu nhận được:

Stt

Họ tên

Số tháng

Thành tiền

Ký tên

1

Thầy Trần Thuận

12

1.200.000 đ

2

Nguyễn Hữu Trí

10

1.000.000 đ

3

Thầy Nguyễn Trung Quân

05

500.000 đ

4

Võ Thị Bích Phượng

05

500.000 đ

5

Anh Trương Kiến Hoa

01

100.000 đ

6

Cô Võ Thị Vân

06

600.000 đ

7

Thầy Trần Văn Lâu

06

600.000 đ

8

Thầy Nguyễn Đăng Diễn

05

500.000 đ

9

Nguyễn Thị Bích Liên

02

200.000 đ

10

Trần Thị Tuyết

05

500.000 đ

11

Trần Anh

12

1.200.000 đ

12

Ngô Tấn Bình

02

200.000 đ

13

Nguyễn Vinh Hùng

10

1.000.000 đ

TỔNG CỘNG

8.100.000 đ


DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRONG BAN LIÊN LẠC LIÊN TRƯỜNG ĐÓNG GÓP QUỸ NIÊN KHÓA 2017

STT     HỌ TÊN                       T1   T2    T3    T4    T5    T6    T7    T8    T9    T10   T11   T12   TỔNG SỐ    GHI CHÚ
1       Nguyễn Tân Phúc
2       Cô Võ Thị Vân                 x      x      x       x       x       x      x      x        x      x      x        x         1.200.000
3       Thầy Nguyễn Tông Lộc   x      x      x       x       x       x      x      x        x      x      x        x         2.000.000
4       Trần Thị Tuyết                   x      x      x       x       x     x      x      x        x      x      x        x         1.200.000
5       Trần Anh                           x      x      x       x       x      x      x      x        x      x      x        x         1.200.000
6       Lương Đình Đức               x      x      x       x       x      x      x      x        x      x      x        x         1.200.000
7       Trần Thị Bạch Mai
8        Ngô Tấn Bình                   x      x       x       x      x       x      x                                                      700.000
9       Nguyễn Hữu Trí                 x      x      x       x       x       x       x      x      x       x      x      x          1.200.000
10      Nguyễn Thị Bích Liên      x      x      x       x       x       x       x      x      x       x      x      x          1.200.000                                
11      Phùng Thị Ngọc Mai
12      Cô Đỗ Thị Xinh               
13     Thầy Nguyễn Trung Quân  x      x      x       x       x      x       x      x       x        x       x       x       1.200.000
14      Thầy Ngô Xuân Biên
15      Thầy Trần Văn Lâu            x      x      x       x       x       x      x     x       x         x       x       x       1.200.000                      
16      Thầy Bùi Châu Dương
17      Thầy Nguyễn Đăng Diễn   x      x      x       x       x      x       x     x                                                800.000
18      Thầy Trần Quang Quới?