THÔNG BÁO TÀI CHÍNH TỪ 11-12-2016 ĐẾN 16-1-2017


THÔNG BÁO TÀI CHÍNH


TỪ 11-12-2016 ĐẾN 16-1-2017

Ngày

Đề mục

Chi

Thu

Tồn

11-12-2016

Sổ Vàng thêm16.739.000

500.000


TỒN17.239.400

27-12-16

Kỷ niệm chương (4 cái)

500.000
Logo đeo áo ( 20 cái)

300.00031-12-16

Chi phí làm đĩa DVD

2.900.0001-1-17

Họp mặt NLS Cần Thơ

1.000.000
Hỗ trợ Thầy Mước

( NLS Cái Bè)

2.000.0001-1-17

Họp mặt NLS Huế

1.000.00015-1-17

Họp mặt NLS Vĩnh Bình

1.000.000
TỔNG CỘNG

8.700.000


(a)8.539.000

16-1-17

Họp mặt tất niên BLL - LT

Tiệc ăn

4.999.400
Đóng góp trong buổi tiệc


3.000.000Đóng góp quỹ hàng tháng


8.100.000TỔNG CỘNG

4.999.400

11.100.000

(b)6.100.600


TỒN (a+b)14.639.600