TIN BUỒN Thầy Lê Quang Thiện, K1/ SPNLS SG Vừa mới từ trần ở tư gia tại Bảo Lộc.

TIN BUỒNThầy Lê Quang Thiện, K1/ SPNLS SG
Vừa mới từ trần ở tư gia tại Bảo Lộc.
Ngày 17 tháng 4 năm 2017
( Nhằm ngày 21 tháng 3 năm Đinh Dậu)
Tang lễ tổ chức tại tư gia: 19 Nguyễn Khuyến, P2, TP. Bảo Lộc.
Động quan lúc 9 giờ 30 ngày 21 tháng 4 năm 2017
( Nhằm ngày 23 tháng 3 năm Đinh Dậu)

Tập thể Quý thầy cô và các cựu học viên
Nông Lâm Súc Liên Trường thành kính phân ưu
Nguyện cầu hương linh của Thầy sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc

BLL Liên Trường TH NLS
 Thầy Nguyễn Đăng Diễn ( CHT NLS Bình Thuận) Đại diện Liên Trường Trung Học NLS viếng tang.