LÊN TÂY NGUYÊN - Hương Duyên -

LÊN TÂY NGUYÊN.
Hương Duyên

Nghe rừng già hú gọi.

Ta lên cùng Tây Nguyên.
Tiếng cồng vang vách núi.
 Giục ta về cội nguồn.
Bước chân leo đã mỏi.
Buôn Ma Thuột thêm gần.
Thương em gùi vai nặng.
Nên chẳng quản đường dài....Nhớ mãi tấm chân tình của các bạn Ái Hoa , Lệ Biên , Phạm Nguyễn , Lương Đình Đức, Cây Cảnh Thành Cương, Gái Trần, Phuoc Nguyen, Tuyet Tran Thi ...