NGHĨA TÌNH NÔNG LÂM SÚC - Nguyen Trung Quan -

22/2/2017

      NGHĨA TÌNH NÔNG LÂM SÚC

Hôm nay 22/2/2017 nhằm 26 tháng Giêng chúng tôi có anh Đặng Hoàng Minh, Nguyễn Trung Quân, Võ Thanh Nghi đã đến nhà anh Nguyễn Văn Mước để trao tiền của anh Phạm Ngọc Sửu (usa) và chị Phan Thị Đức (usa) đến vơ anh Mước để giúp đỡ chị vượt qua nổi mất mát người chồng, người cha của 1 gia đình diện nghèo trong đại gia đình NLS chúng ta- Hôm nay cũng là ngày thất tuần 49 ngày anh Mước- Chị có nhắn gởi cám ơn tất cả tấm lòng nhường cơm xẽ áo của các anh, chị đã tận tình giúp đỡ anh Mước từ lúc bệnh nặng đến lúc lâm chung. Chị rất cm động nói chẳng nên lời- "Xin cám ơn tất cả các bạn"..
Võ thanh Nghi: Nghi Vo Nguyen Trung Quan Minh Đặng Hoàng 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, cây và ngoài trời
Từ trái qua: Anh Quân, A Minh, A Nghi

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng
Anh Minh, Chị Mước, Anh Nghi: đang trao quà 
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và râu

Chị Mước nói lời cảm ơn tất cả Anh, Chị đồng môn NLS