CHUC MUNG GIANG SINH 2016

Các anh chị thân,

Ban Đại Diện Liên Khóa Nông lâm Mục/Súc xin kính chúc các anh chị trong Liên Khóa Nông Lâm Mục/Súc, các anh chị trong ngành Nông, Lâm, Mục, Súc, các anh chị thân hữu cùng gia quyến trong và nước ngoài vui hưởng Giáng Sinh 2016 và Năm Mới 2017 thật vui với nhiều sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành đạt trong cuộc sống.

Thân,
TM Ban Đại Diện Liên Khóa Nông Lâm Mục/Súc
Nguyễn Đức Cao

 

cid:CID0001