Em Về ĐakLak Đi Thôi! - St -

Em Về ĐakLak Đi Thôi!


Em về ĐakLak, quê tôi không?
Nơi ấy bình minh nắng rất hồng
Hoàng hôn cũng đẹp, sương mây tím
Tối về trăng mộng vẫn hoài mong

ĐakLak đại ngàn nơi tôi đó
Cái nắng cái gió cũng biết buồn
Ví bước chiều nao em bỏ ngỏ
Chúng vỡ tan tành thác mưa tuôn

Em về ĐakLak, về đi thôi
Có tình, có nghĩa, có tim tôi
Người ta đứng đợi đã lâu rồi
Em về ĐakLak không em hỡi?
Em về ĐakLak, về đi thôi…
                                                            

St

???? Kỷ Niệm Đong Đầy với Bạn Bè NLS DAKLAK & LIÊN TRƯỜNG NLS

ngày 29 & 30/4/2017 BẢN ĐÔN