HĂM BA ĐƯA TÁO VỀ TRỜI - Nguyễn Văn Bậu -

HĂM BA ĐƯA TÁO VỀ TRỜI


Nén nhang khấn vái ông công
Con nay dâng cúng Táo ông về trời
Đây là một dĩa thèo lèo
Ba chén trôi nước, đĩa xôi vị gừng
Bình trà Huế đất Bình Nhâm
Bánh quy, bánh gói thật lòng dùng cho
Hôm nay tháng Chạp –Hăm ba
Xin đưa ông Táo về trời báo công
Mấy tờ vàng mã giữ cùng
Mà làm lộ phí thuê thuyền qua sông
Lúc này Cảnh Sát giao thông
Chận đường mà test độ cồn rượu bia
-o-o-o-o-
Nhanh chân cho kịp buổi chầu
Tâu cùng Bắc đẫu Nam Tào trước tiên
Thứ dân tuân thủ thật nghiêm
Tránh phòng cháy nổ bếp đèn nói chung
Hằng ngày lửa củi tiêu dùng
Luôn luôn cẩn trọng quyết không lụy phiền
Cửa nhà gìn giữ vệ sinh
Trong ngoài rác bịch nylon không còn
Trước nay gia đạo vuông tròn
Trên nhường dưới phục vợ chồng ấm êm
Chung lưng quyết chí làm ăn
Đẹp lòng nghĩa xóm tình làng trước nay
Chẳng hề trà rượu xỉn say
Không hề cờ bạc, cho vay buôn tiền
Táo quân xin hãy tường trình
Thứ dân luôn biết chấp hành phép vua
-o-o-o-o-
Xin trên phù độ vụ mùa
Làm ăn khá giả sắm trâu lên đời
Bảy ngày sau tối ba mươi
Thứ dân rước Táo khứ hồi trần gian
Thôi đi sớm gặp Ngọc Hoàng
Nhớ mà tránh trạm test cồn rượu bia
Mấy lời mong Táo nhớ cho
Làm tròn sứ mệnh yên nhà ấm thân
Ghi tâm nhớ rỏ tấu trình
Xong rồi Táo sẽ có phần thưởng công
Táo Gas cùng Táo củi than
Hãy mau sắm sửa lên đàng cho mau
Chậm chân sẽ lỡ chuyến tàu
Viet-Air hủy chuyến điên đầu Táo quân ./.

Nguyễn Văn Bậu