HẠT CƠM XÃ HỘI- CHỢ BÚNG - Nguyễn Văn Báu

HẠT CƠM XÃ HỘI –CHỢ BÚNG 


Tôi nghe tiếng triều lên con sông Búng 
Mảng Lục bình trôi lá chạm lao xao 
Cửa quán cơm xã hội khách nhanh vào 
Áo nâu ôm cặp vở , tóc xù , mắt đói 
Cơm vàng khê , cơm đen vét đáy 
Thau bạc méo vành , chuyển sắc vàng chanh 
Cải bắp già hóa nũn lá gân xanh 
Xào nêm muối cục chèn tép râu tua tủa
Cũng có cả tàu hủ xào cùng đậu đủa 
Họa hoằn , mười hôm dọn mỗi một lần 
Khoan khoái gì hơn ly trà đá nhãy lanh canh 
Mát trơn cổ họng .trôi êm hạt cơm khô chưa nuốt 
Cô gái áo nâu đã quen bửa ăn thiếu ớt 
Dần dà quên trái chuối tráng miệng sân nhà 
Mà môi xinh thêm , má thắm mặn mà 
Với dinh dưởng trong thực đơn cơm xả hội 
Lúc đầu không chịu ngồi chung phường hội 
Với người nghèo lao động , sous bình dân 
Nay em rất dể thương , dể tính dể gần 
Và đã trưởng thành , mang tâm hồn xã hội 
Em đã lớn ,đậm đà sắc hương đồng cỏ nội 
Quyến rủ , đơn sơ duyên dáng trong sắc áo dài nâu 
Biết quý yêu bạn , thầy cô ,quần chúng tự lúc nào 
Cùng khôn lớn và vỗ đẹp bằng bát cơm xã hội ./.

nguyenvan bau 17/Bay-2019