HỌP MẶT LIÊN KHÓA NÔNG LÂM MỤC SÚC SÀI GÒN - Trần Văn Hảo -

HỌP MẶT LIÊN KHÓA NÔNG LÂM MỤC - SÚC SÀI GÒN

Chào quý Thầy cô và các anh chịSáng nay chủ nhật 02.04.2017, Liên khóa NLMS họp mặt định kỳ đầu tháng 04 tại Nhà hàng Đoàn Viên số 06 Huyền Trân Công Chúa Quận 1
Đến dự có khá nhiều anh chị mới tham gia như chị Thu Hà khóa 4 TT/75, chị Nguyễn thị Tường Vân khóa 14 CNTY, chị Nguyễn thị Tiết khóa 14 CNTY, chị Võ Thị Ngọc Lan khóa 12, anh Trần Anh NLS Bình Thuận, và các anh chị NLS Huế như anh Phan Văn Huề, anh Hà Công Đống, chị Nguyễn thị Hương Duyên cùng hơn 60 anh chị em thường xuyên sinh hoạt đưa tổng số người tham dự lên khoảng 70 người
Anh chị em ăn sáng, uống café, hỏi thăm sức khỏe, hoàn cảnh gia đình của nhau, kể cho nhau nghe những thông tin về sinh hoạt, bạn bè, xã hội… những chuyện vui tạo những tràng cười trong cuộc sống
Cũng trong sáng này, anh chị em đã đăng ký tham gia chuyến tham quan Vườn quốc gia Bù Gia Mập do BĐD liên khóa tổ chức vào ngày chủ nhật 23.04.2017. Anh chị nào muốn tham gia xin liên hệ anh Nguyễn Đức Cao sdt 0903353791, email caonguyenduc@yahoo.com. Chương trình cụ thể sẽ được thông báo sau
Xin gởi một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt
Kính chúc mọi sự tốt lành
 
Trần Văn Hảo
Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà
a. Thach NLS Huế, a. Cao k.8, a. Hảo k.14, c. Ng.thị Hương Duyên NLS Huế, a. Phan Văn Huề NLS Huế, a. Thành k.9, a. Tâm NLS Huế

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
Đứng : a. Hồng NLSBD, a. Cao k.8, c. Ninh k.16
Ngồi : a. Khởi NLSBD, c. Mai NLSBD, c. Thảo (a. Minh k.7), c. Nguyễn thị Tiết k.14, c. Nguyễn thị Tường Vân k.14, c. Thu Hà k.4/75

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
Ngồi : a. Thạch NLS Huế, a. Nguyễn Trung Quân NLS An Giang, a. Hồng NLS Bình Dương, a. Đoàn k.7
Đứng : a. Đô k.8, a. Hưng k.8, a. Huề NLS Huế, c. Tuyết NLS Đinh Tường, a. Hà công Đống NLS Huế
a. Tâm NLS Huế

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang ngồi và trong nhà
Đứng : a. Châu k.1 NLM Blao, a. An k.4, a. Đoàn k.7, a. Minh k.7 
Ngồi : a. Đãnh k.8, a. Bảy k.7, a. Huy k.7, a. Úy k.7

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang ngồi và trong nhà
Đứng : a. Huề NLS Huế, a. Châu k.1 NLM Blao, a. An k.4, a. Đoàn k.7, a. Minh k.7, a. Thành k.9, a. Cao k.8
Ngồi : a. Thâm NLS Huế, a. Đãnh k.8, a. Bảy k.7, a. Huy k.7, a. Úy k.7

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
c. Thảo (a. Minh k.7), c. Tiết k.14, a. Thẩm k.14, c. Vân k.14

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà
Đứng : c. Thông (a. Văn k.7), c. Loan NLSCT, a. Xuyên k.8, c. Mai NLSCT, c. Ninh k.16, c. Uyển (a. Hảo k.14), a. Khởi NLSCT
Ngồi : c. Hạnh (a. Xuyên), c. Vân k.3, c. Huệ k.8, c. Gái k.8, c. Trương Yến k.15

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang ngồi và trong nhà
Đứng : a. Châu k.1 NLM Blao, a. Đoàn k.7, a. Cao k.8, a. Sên k.11, c. Vân (a. Thông k.4),a. Thành k.9, a. Tư k.2
Ngồi : a. Úy k.7, a. Tấn k.5, a. Hứng k.4, a. Thông k.4


Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
Đứng : a. Xuyên k.8, c. Tuyết NLSDT, a. Cao k.8, a. Sắc k.4 NLM Blao, a. Đống k.4 NLM blao, a. S6n k.11, a. Tùng k.10, a. Tâm NLS Huế
Ngồi : a. Hoàn k.5, a. An k.4, a. Thuận k.11, a. Cơ k.10, a. Đãnh k.10

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
a. Nguyễn Phú An k.4, a. Trần Văn Thuận k.11

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
a. Thạch NLS Huế, a. Trung Quân NLSAG, c. Mai NLSCT, a. Khởi NLSCT

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
Đứng : c. Hạnh (a. Xuyên k.8), c. Mai NLSCT, cháu Hưng (a. Vân k.1)
Ngồi : c. Huệ k.8, c. Gái k.8, c. Trương Yến k.15, c. Vân k.3, c. Ninh k.16, c. Vân (a. Thông k.4), c. Uyển (a. Hảo k.14)


Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi và trong nhà
a. Tấn k.5, a. Hứng k.4, a. Thông k.4, a. Lâm k.4

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà
Đứng : a. Phùng k.7, a. Minh k.7
Ngồi :a. Trường (c. Hồ Yến k.15),, a. Bảy k.7, a. Huy k.7, a. Úy k.7


Trong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
Đứng : a. Cơ k.10, a. Đãnh k.10, a. Cao k.8, a. Việt k.12, c. Võ thị Ngọc Lan k.12, c. Loan NLSCT, c. Mai NLSCT, c. Vân k.3, c. Thông (a. Văn k.7)
Ngồi : a. Tùng k.10, a. Châu k.1 NLM Blao, a. Sên k.11, a. Nghĩa k.6, a. Hoàn k.5


Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
c. Loan NLSCT, c. Võ thị Ngọc Lan k.12, c. Mai NLSCT, c. Vân k.3

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn, bàn và trong nhà
a. Khởi NLSCT, a. Thạch NLS Huế, a. Minh NLSAG, a. Hồng NLSBD, a. Chi NLSBD

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà
cháu Hưng (a. Vân k.1), c. Hồ Yến k.15, a. Trần Anh NLS Bình Thuận, c. Tuyết NLSĐT

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà
Đứng : a. Chi NLSBD, c.Loan NLSCT, c.Mai NLSCT, c. Vân k.3, c. Dung ĐHNN 1, c. Tuyết NLSĐT
Ngồi : c. Thảo (a. Minh k.7), c. Ninh k.16, c. Vân k.14, c. Thông (a. Văn k.7)


Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà
Đứng : a. Khởi NLSCT, a. Chi NLSBD, c.Loan NLSCT, c.Mai NLSCT, c. Dung ĐHNN 1, c. Tuyết NLSDT, c. Vân k.3
Ngồi : a. Cao k.8, c. Thảo (a. Minh k.7), c. Ninh k.16, c. Vân k.14, c. Thông (a. Văn k.7)


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
a. Tùng k.10, a. Châu k.1 NLM Blao, a. Sên k.11, a. Việt k.12

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà
a. Hoàn k.5, a. Tâm NS Huế, a. Cơ k.10, a. Đãnh k.10

Trong hình ảnh có thể có: 16 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà
Đứng : c. Thu Hà K.4/75, c. Dung ĐHNN1, c. Ninh k.16, c. Hồ Yến k.15, a. Minh k.7, c. Thảo, a. Trần Anh NLS Bình Thuận, a. Chi NLSBD, a. Cao k.8, a. Đống NLS Huế
Ngồi : a. Huệ k.8, c. Gái k.8, c. Trương Yến k.15, c. Vân k.3, c. Tuyết NLSDT, a. Thái k.7


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà
a. Thạch NLS Huế, a. Tâm NLS Huế, a. Hương Duyên NLS Huế, a. Huề NLS Huế, a. Thành k.9

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
Cháu Băng Nga (a. Bảo k.1) mang kẹo cho các cô chú nhâm nhi 
Đứng : c. Ninh k.16,c. Dung ĐHNN1, c. Băng Nga (a. Bảo k.1)
Ngồi : a. Trường (c. Hồ Yến k.15), a. Tùng k.10, a. Châu k.1 NLM Blao, a. Sên k.11

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
Đứng : a. Hảo k.14, a. Khởi NLSCT, c. Nga (a. Bảo k.1)
Ngồi : a. Anh NLS Bình Thuận, c. Tuyết NLSDT, c. Uyển (a. Hảo k.14), c. Mai NLSCT