HỌP MẶT LIÊN TRƯỜNG TH-NÔNG LÂM SÚC - Châu Phan -
HỌP MẶT LIÊN TRƯỜNG TH-NÔNG LÂM SÚC
Châu Phan

Những người thầy vài người cô dăm ba đứa bạn
Cùng về đây khách sạn đồi dương
Những đồng môn nhiều lứa của một thời
Quây quần lại điểm danh ai khuất bóng
Ai còn lại cõi ta bà ô trọc
Gặp nhau đây tay bắt mặt mừng
Uống với nhau ai nấy cũng tưng tưng
Thi nhau kể những điều xa lâu lắt
Níu nhau về những kỉ niệm đã già nua
Từ thưở ấy những ngày xưa thân ái
Đã vơi đi theo thời thế hao gầy
Đến bây chừ có dịp để xum vầy
Màu áo ấy màu nâu nông lâm súc.

NLS Darlac

Nông Lâm Súc Kontum- Pleiku - Phú Bổn